Tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19


Termini

Del 21 de juny a les 9.oo hores al 30 de juny de 2021 a les 15.00 hores.

Qui ho pot sol·licitar?

Aquest ajut s’adreça a treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i empreses no financeres per al suport a la solvència i reducció de l’endeutament del sector privat.

Què subvenciona?

L’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat i, si s’escau, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

Quina quantitat em poden donar?

Aquesta convocatòria té per objecte la presentació de l’inscripció prèvia com a requisit indispensable per  poder percebre l’ajut extraordinari. No s’estableix doncs una quantia mínima ni màxima de l’ajut.

Com el puc demanar?

Tota la informació de la convocatòria així com els requisits a complir es pot consultar a l’Ordre ECO/127/2021

Resum detalls

Tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19

Dates
Del 21/06/2021 al 30/06/2021

Categories

Organisme gestor Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya