Subvencions en l’àmbit de les activitats de comerç al detall 2022 (Fons NGE UE)


Termini

Des de les 9:00 hores del dia 15 de desembre de 2022 i fins les 14:00 hores del dia 19 de gener de 2023.

Qui ho pot sol·licitar?

 • Les persones professionals autònomes que estiguin donades d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), titulars d’un establiment de comerç al detall.
 • Les petites i mitjanes empreses* titulars d’un establiment de comerç al detall, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques (CNAE 2009: 45 i 47)

En l’àmbit de les empreses de comerç, la persona beneficiaria ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya. S’entenen com a empreses de comerç aquelles que presten activitats empresarials de comerç al detall, quedant excloses explícitament les empreses fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

*Totes aquelles empreses que ocupen menys de 250 persones i tenen un volum de negoci anual que no excedeix els 50 milions d’euros o un balanç general anual que no excedeix els 43 milions d’euros.

Què subvenciona?

Seran subvencionables les següents actuacions amb una inversió mínima de 2.000 €

– Projectes de noves tecnologies dirigides a millorar diferents àrees de l’estratègia comercial en línia i de comunicació, del model de negoci i de l’experiència de compra, es subvencionaran despeses relacionades amb:

 • a) La millora de l’atenció, relació i coneixement de la clientela, i la seva fidelització mitjançant l’ús de noves tecnologies i tècniques d’analítica avançada
 • b) Despeses per fomentar la omnicanalitat dels models de negoci i la millora de l’experiència de compra en l’entorn digital, creació d’una botiga online
 • c) Despeses relacionades amb la implementació de solucions de ciberseguretat
 • d) Despeses per al desenvolupament d’aplicacions informàtiques dissenyades per telèfons mòbils o altres dispositius o mitjans digitals que serveixin per promocionar productes i serveis.
 • e) Despeses de contractació de serveis d’assessorament tecnològic efectuat per persones acreditades mitjançant el segell d’assessors i assessores tecnològiques del Consorci de Comerç, Artesania i Moda.

– Despeses referides a la transformació del punt de venda:

 • a) Digitalització de la gestió del comerç.
 • b) Transformació digital del comerç no sedentari
 • c) Aplicació de noves tecnologies en el punt de venta per millorar i actualitzar el procediment de pagament i evitar cues i aglomeracions.
 • d) Adquisició de mobiliari tecnològic i eines tecnològiques per a l’establiment físic: balances, ordinadors, tauletes …. sempre que siguin per a ús directe de l’establiment o de la seva clientela
 • e) Interactivitat: etiquetes NFC, codis QR….)
 • f) Implantació d’etiquetes electròniques RFID
 • g) Sistemes de comptadors de persones
 • h) Sistemes de mesura del tràfic de persones a les diferents àrees de la botiga (mapes de calor)

– Despeses relatives a la sostenibilitat i a l’economia circular:

 • a) Inversions per disminuir el consum d’envasos i embalatge.
 • b) Adopció de noves tecnologies per disminuir els costos i l’impacte mediambiental de la distribució comercial, lliuraments i devolucions, sobretot per al que fa referencia a l’últim quilòmetre.
 • c) Instal·lació de sistemes digitalitzats de punts de recollida (compra de guixetes i/o armaris amb el software corresponent) dins dels establiments físics en trama urbana consolidada.
 • I els projectes a subvencionar s’han de dur a terme a través d’empreses especialitzades del sector que puguin acreditar la seva experiència.

Quina quantitat em poden donar?

L’ajut atorgat té el caràcter d’import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiaria de fins al 80% de les despeses subvencionables amb un màxim de 75.000 euros

Com el puc demanar?

Accedeix en breu al tràmit en el següent enllaç.

Normativa relacionada

Accedeix a

Resum detalls

Subvencions en l’àmbit de les activitats de comerç al detall 2022 (Fons NGE UE)

Dates
Del 15/12/2022 al 19/01/2023

Categories

Organisme gestor Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya