2023- COMERÇ
Assistència tècnica per a l’execució del Pla de dinamització del comerç a la Ribera d’Ebre

L’acció que es planteja, dona resposta a les necessitats detectades l’any 2022 en el desenvolupament de l’acció, Assistència tècnica per a la dinamització del sector comercial 2022. En el marc d’aquesta acció es va realitzar una diagnosi per avaluar l’escenari generat al sector comerç arran de la crisi sanitària provocada per la COVID 19.

Fruit de les conclusions de la diagnosi, s’han definit un conjunt les línies de treball a desenvolupar durant els propers anys, essent les prioritzades per part dels agents del sector les següents:
• Campanyes de comunicació
• Foment de la compra al comerç local
• Comunicació de l’oferta,
• Formacio
• Comerç sostenible: economia circular
• Finançament dels negocis
• Relleu generacional

L’objectiu general de l’acció és acompanyar els comerciants de la Ribera d’Ebre per garantir la competitivitat dels seus comerços, mantenir l’ocupabilitat del sector i incidir en la fixació de la renda al territori així com sensibilitzar a la població local de la necessitat de comprar al comerç de proximitat. Així mateix els objectius específics són:

• Millorar les competències professionals de les persones ocupades en el sector.
• Suport al procés de transformació digital del sector comercial de la comarca.
• Evitar la desertització comercial dels municipis de la Ribera d’Ebre
• Sensibilitzar els residents de la Ribera d’Ebre sobre la importància de mantenir el comerç de proximitat

Les activitats que es duran a terme durant l’any 2023, responent a les línies de treball que s’han mencionat al prinicipi són:

  • Realització de càpsules professionalitzadores
  • Sessió informativa sobre finançament
  • Creació d’un directori de comerços amb un horitzó de jubilació a 5 anys
  • Comunicació de dades objectives del sector
  • Recopilació per subsectors de l’oferta comercial
  • Detecció i difusió de casos de bones practiques d’economia circular

Notícies relacionades