2023 – TURISME
Assistència tècnica per a la definició del perfil del client turista a Miravet i millora dels fluxos de visitants a la comarca

Els darrers 10 anys, el castell de Miravet gairebé ha doblat el nombre de visitants, passant de 35.415 visitants l’any 2011, a 63.921 l’any 2021. Aquest augment no s’ha produït de cop arrel de la pandèmia, sinó que les dades han augmentat de forma progressiva al llarg dels darrers 10 anys. D’aquest gran volum de visitants, només petita part van ser atesos al punt d’informació turística de Miravet l’any 2021, per tant hi ha un gran nombre de turistes, que venen i visiten el castell i el municipi de Miravet, del qual no tenim cap informació i que estem segurs que la gran majoria no visiten la resta de recursos de la comarca, ja que el recurs que a continuació compta amb més visitants a la Ribera d’Ebre, es la Reserva Natural de Sebes amb un nombre de visitants molt inferior.
Intentar que aquest gran volum de visitants o almenys una part visitin altres recursos de la Ribera d’Ebre, és una demanda reiterada del sector turístic de la comarca.

L’objectiu general de l’acció és millorar la competitivitat de la indústria turística, incrementar les oportunitats a l’abast de les empreses i de la població activa mitjançant la generació de sinergies entre la icona turística de Miravet amb altres actius i productes turístics de la Ribera d’Ebre i el treball en xarxa Així mateix els objectius específics són:

• Realitzar una diagnosi de quin es el perfil del client turista a Miravet, mitjançant l’anàlisi dels circuits d’arribada, les motivacions de visita, les activitats realitzades al municipi i territori proper, lloc de pernoctació, entre d’altres.
• Aconseguir que els turistes que visiten Miravet, es distribueixin per la resta de recursos i serveis de la comarca.
• Aconseguir augmentar la despesa dels turistes a la comarca de la Ribera d’Ebre
• Millorar la mobilitat sostenible mitjançant la gestió d’aquests fluxos de persones.
• Treballar per implementar els criteris de sostenibilitat i de turisme responsable

Per tal d’aconseguir aquests objectius, les activitats que es duran a terme durant l’any 2023 són:

1. Anàlisi el perfil del visitants a Miravet i la seva mobilitat.
2. Anàlisi de dades i elaboració d’un document amb les dades del perfil del client turista
3. Redacció de propostes d’actuació per tal d’aconseguir els objectius fixats

Notícies relacionades