EL CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE, AMB ELS EMPRENEDORS DE LA COMARCA

Mora d’Ebre, 1 de juliol de 2016

Donar suport a les persones emprenedores de la comarca, ajudar-les a crear la seva empresa, a consolidar-la i a fer-la créixer. Aquests són els objectius del Programa integral de foment de l’emprenedoria, que el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre desenvolupa a través de la Xarxa Catalunya Emprèn.

El Consell Comarcal, entitat agrupada amb el Centre d’Empreses La Ribera de Flix, forma part de la Xarxa Emprèn, una xarxa público-privada que, en el marc del programa Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya i dins la línia del Programa integral de foment de l’emprenedoria, presta serveis d’acompanyament i suport a aquelles persones que volen crear la seva pròpia empresa. Aquest suport s’estén al llarg dels tres primers anys de vida del negoci, i està impulsat pel Departament d’Empresa i Coneixement i finançat pel Fons Social Europeu (FSE).

El passat any 2015 van ser 181 persones les beneficiàries d’aquest programa, amb uns resultats prou satisfactoris: es va donar suport a la creació de 15 empreses, la majoria d’elles del sector serveis, des del disseny gràfic fins a un taller mecànic, passant per una perruqueria, una carnisseria o una llibreria.

Serveis de suport a l’emprenedoria

Les actuacions bàsiques que s’ofereixen des del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre van des de la informació i l’orientació en els primers passos de la creació d’una empresa, fins a tota una sèrie d’actuacions complementàries, entre les quals es troben tasques de sensibilització per fomentar l’esperit emprenedor.

Un cop els emprenedors decideixen posar en marxa la seva empresa i reben, per part del Consell Comarcal, la informació necessària sobre els recursos i serveis de que disposen, hi ha tota una feina d’assessorament sobre les pautes a seguir en l’elaboració d’un pla d’empresa i a l’hora d’avaluar la seva viabilitat. La formació és també una part fonamental del procés, ja que millorar les nostres habilitats i capacitats en matèria de gestió empresarial ens serà molt útil en el futur, un cop transcorreguts els 3 primers anys de vida de l’empresa, que és el temps que el programa dóna suport a l’empresari.

A més de la formació sobre gestió empresarial, hi ha altres aspectes que també convé treballar, com són l’accés al finançament o conèixer com es fa el traspàs d’un negoci. També la formació digital és fonamental en els temps actuals, on cada vegada tenim més eines per donar a conèixer i fer créixer la nostra empresa.

Tots aquests serveis d’assessorament són oferts per part del Consell Comarcal amb l’objectiu de què tot aquell que tingui una idea de negoci la pugui tirar endavant creant uns bons fonaments i amb el màxim suport possible.