2014 – VI
Estudi de diagnosi i propostes per a la millora de la competitivitat del sector vitivinícola

El sector agroalimentari, concretament el subsector vitivinícola, és un sector estratègic a la Ribera d’Ebre especialment per l’ocupació que genera, la massa crítica d’empreses que aglutina i el seu potencial de creixement.

Durant el 2014 es realitza un primer “Estudi de diagnosi i propostes per a la millora de la competitivitat del sector vitivinícola” amb l’objectiu d’obtenir una visió detallada de les empreses i organitzacions pertanyents al sector vitivinícola de la Ribera d’Ebre a través de la caracterització i el dimensionament dels mateixos i, la identificació dels seus principals reptes estratègics amb el consens dels empresaris mitjançant la creació dels Grups de Treball sectorials.

Aquest primer projecte va servir per a obtenir una fotografia de la realitat empresarial del sector vitivinícola i a continuació es va dissenyar conjuntament amb els empresaris un Pla d’acció, fet que va permetre engegar un procés de canvi en la forma de fer, sent la col·laboració público-privada la base de treball.

Les estratègies principals de creixement del sector vitivinícola posicionat en el segment consum són:

  1. Créixer en el segment de les gammes mitges altes.
  2. Introduir-se en el segment consum de manera supracomarcal.
  3. Donar una millor sortida al gruix del volum produït a la comarca.

L’estratègia principal de creixement del sector vitivinícola posicionat en el segment gourmet és millorar el seu procés d’internacionalització.