2014 – FRUITA DOLÇA
Estudi de prospecció comercial a Bielorússia per a la comercialització de la fruita dolça

fruita_3

Una de les estratègies de futur prioritzada pel conjunt d’empresaris del sector és la internacionalització amb l’objectiu de millorar la competitivitat del sector i, per tant, la seva rendibilitat, fet que afavorirà a la consolidació i creixement de les empreses i en conseqüència a mantenir i generar llocs de treball al territori.

Per assolir aquest repte, des del 2012 es dóna suport a les empreses de fruita dolça de pinyol de la comarca en facilitar la seva entrada als mercats d’oportunitat més interessants per l’empresariat del sector (Holanda -2012-, Rússia -2013-). Concretament al 2014, el viatge de prospecció comercial va ser a Bielorússia i les activitats:

a) Analitzar en profunditat la situació actual del mercat bielorús per al sector de la fruita dolça de pinyol (anàlisi de mercat, anàlisi de la competència a partir dels líders referents del sector, etc.)

b) Realitzar un viatge de prospecció comercial a Minsk amb la realització d’entrevistes a empreses de referència del sector.

c) Acordar el pla de treball per incrementar les vendes en aquest mercat d’oportunitat.