LÍNIA CAPITALCOOP 2018, FINANÇAMENT
Mora d'Ebre, 19 de setembre de 2018

Ets una cooperativa, societat laboral o ets sòci/a d’aquestes i necessites finançament pel teu negoci??? Demana la Línia Capitalcoop  fins el 31 d’octubre !

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha publicat la convocatòria de concessió de subvencions per a la capitalització de les cooperatives i de les societats laborals de la Línia Capitalcoop; , amb l’objectiu que cooperatives i societats laborals reforcin el creixement i la consolidació.de les seves empresque. D’aquesta manera  podran accedir a una subvenció per les aportacions destinades a increment del capital social  realitzades en el període des d’1 de novembre de 2017 fins 31 d’octubre de 2018.

Beneficiaris:

  •  Les persones físiques, i les cooperatives o societats laborals que hagin fet una aportació de capital social a l’empresa cooperativa o societat laboral de la qual siguin sòcies, sempre que aquesta aportació no sigui retribuïda.
  • Les cooperatives o societats laborals a les quals es facin les aportacions de capital social, han d’estar inscrites al Registre de cooperatives de Catalunya o al Registre administratiu de societats laborals de la Generalitat de Catalunya, i estar donades d’alta d’activitat.

Tipologies de subvenció:

 Linia 1. Aportació monetària de capital social, no remunerada. La subvenció consisteix en el 33,34% de l’import de l’aportació de capital que efectuï la persona física o jurídica a la cooperativa o societat laboral de la qual sigui sòcia, amb un import màxim de 2.000,00 euros. L’aportació mínima de capital ha de ser d’un import de 4.500,00 euros, dels quals s’ha d’haver desemborsat efectivament al compte de la cooperativa un mínim de 3.000,00 euros abans de la sol·licitud de la subvenció, i la seva totalitat en el cas de la societat laboral.

 Linia 2. Interessos de préstec per l’aportació monetària de capital social no remunerada. La subvenció consisteix en la reducció de fins a 3,5 punts del tipus d’interès que fixi l’entitat que ha concedit el préstec a la persona sol·licitant, en una quantia calculada d’acord amb el sistema d’amortització francès i com si la subvenció es merités cada any de la seva durada amb un import màxim de 500,00 euros. El préstec ha de ser d’un import mínim de 3.000,00 euros amb un període d’amortització mínim de 3 anys. En cap cas el tipus d’interès de l’operació ha de ser inferior al que resultaria d’aplicar la Comunicació de la Comissió Europea relativa a la revisió del mètode de fixació de tipus de referència i actualització (DOUE 14, de 19.1.2008).

La presentació de sol.licituds s’han de fer a les  Oficines de Gestió Empresarial(OGE).

+Info i tràmits al  web del Canal Empresa.