2022 – PRODUCTE LOCAL
Assistència tècnica per a l‘execució del Pla d’acció del producte local a la Ribera d’Ebre

Aquesta acció representa la implementació de la tercera anualitat del Pla d’acció del producte local i la venda de proximitat de la Ribera d’Ebre, el qual és fruit d’un treball que es va desenvolupar en el sector agroalimentari l’any 2018 i 2019. Des de llavors, any rere any s’han executat els projectes previstos dins del Pla amb l’objectiu de potenciar el producte local de la comarca, la seva venda de proximitat i millorar les sinèrgies entre els agents que conformen la cadena de valor de les produccions, com són les mateixes empreses productores i/o elaboradores, la restauració, el comerç, el sector turístic, entre d’altres.

Durant el 2022 el treball es dirigeix a millorar el posicionament de la comarca com a territori de producció agroalimentària a través de la cooperació entre els diferents agents i, en especial, del sector turístic i de la restauració.

Els principals objectius són:

• Millorar el treball en xarxa dels agents que intervenen en la cadena alimentària per intentar incidir en el posicionament global de la comarca com a territori dinàmic en relació a les produccions agroalimentàries.
• Enfortir els vincles i generar complicitats entre els agents i crear espais de reflexió que fomenten la creativitat i l’apoderament del grup.
• Generar interès als establiments de restauració de la Ribera d’Ebre per establir estratègies de negoci vinculades a les produccions locals i incentivar els vincles entre ambdós sectors.
• Reforçar la integració de l’estratègia de valorització de les produccions locals i venda de proximitat amb l’estratègia turística a través de conèixer experiències d’altres territoris.

Notícies relacionades