SORTEIG DE 4 LOTS AMB PRODUCTES DE DEGUSTA RIBERA D’EBRE
Mora d'Ebre, 10 de desembre 2020

En el marc de la campanya de Lots de Nadal amb productes de la comarca de Degusta Ribera d’Ebre, dijous dia 10 de desembre iniciem el sorteig de 4 magnífics lots amb un total de 23 productes de 15 empreses productores i elaboradores de la comarca. El sorteig es fa des del perfil de Facebook de Ribera d’Ebre VIVA i està obert fins al 17 de desembre a les 23:59 hores.

Per participar-hi només cal tenir un perfil de Facebook real, residir en qualsevol punt geogràfic de Catalunya i seguir els passos següents:

  1. Segueix el compte de Facebook de Ribera d’Ebre VIVA
  2. Posa “m’agrada” a aquesta publicació
  3. Digues en la secció de comentaris de la publicació quin dels 6 Lots de Nadal Degusta Ribera d’Ebre (Galatxo, Pas de l’Ase, Cardó, Sénia, Torrat i Xispat) t’agrada més i amb qui el degustaries.

Recorda que tota la informació sobre els Lots de Nadal Degusta Ribera d’Ebre la pots trobar aquí

Seguint aquests passos senzills es pot guanyar un d’aquests quatre espectaculars lots regal que contenen els següents productes:

 1r premi
Vi negre Anexe Celler Cedó Anguera
Cervesa artesana L’Anjub
Mel de mandariner Mel Benaiges Lliberia
Pots d’olives arbequines La Masrojana
Paté Cal Grando
Ratafia Ca Roman
2n premi
Vi negre Amial Biopaumerà
Cervesa artesana L’Anjub
Pots d’olives arbequines La Masrojana
Cecina de vaca Los Bordissets de la Rafela
Licor de cervesa artesanal Ginesart
3r premi
Vi rosat Mims Molí de Rué
Cervesa artesana L’Anjub
Pots de paté d’oliva negra La Masrojana
Carquinyols Les pastes de la Roser
Llonganissa seca Cal Grando
Formatge madurat amb oli Formatgeria Laura
4t premi
Vi blanc Macabeu de Ginestar Vins Suñer
Vinamelagre Mel Somper
Cervesa artesana L’Anjub
Pots de paté d’oliva negra La Masrojana
Salsitxó de vaca Los Bordissets de la Rafela
Oli Lo Tossal Cooperativa Rasquera

No espereu més i participeu ara!

BASES LEGALS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SORTEIG

El CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE, responsable del projecte RIBERA D’EBRE VIVA, amb domicili 43740 Móra d’Ebre, Carrer Sant Roc, 2, organitza un concurs denominat: AQUEST NADAL DEGUSTA RIBERA D’EBRE

Desvinculació amb respecte a Facebook:

Facebook no patrocina, avala ni administra de cap manera aquesta promoció, ni està associada a ella. L’usuari es desvincula totalment de Facebook i és conscient que està proporcionant la seva informació a l’entitat pública CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE i no a Facebook. La informació que proporcioni s’utilitzarà per a gestionar la participació del concursant, per a comunicar-li el premi en cas que sigui guanyador/a i també per a altres possibles finalitats de comunicació comercial o no del projecte RIBERA D’EBRE VIVA.

Objectiu i mecànica del concurs:

Per a participar en el concurs AQUEST NADAL DEGUSTA RIBERA D’EBRE, els usuaris hauran els passos següents:

  1. Segueix el compte de Ribera d’Ebre VIVA
  2. Posa “m’agrada” a aquesta publicació
  3. Digues en la secció de comentaris de la publicació quin dels Lots de Nadal Degusta Ribera d’Ebre (Galatxo, Pas de l’Ase, Cardó, Sénia, Torrat i Xispat) t’agrada més i amb qui el degustaries.

Les quatre persones que resultin guanyadores del concurs seran etiquetades a la mateixa xarxa social on s’ha realitzat la campanya.

Cada comentari d’un perfil a la publicació comptarà com a una participació per al concurs. El fet de deixar més d’una resposta o comentari, no vol dir que hi hagi més possibilitats d’obtenir més participacions, és a dir, només es computarà una butlleta de participació per a cada usuari/fan.

Entre totes les persones que hagin realitzat correctament les passes anteriors, entraran en el sorteig de 4 lots regal de productes de la Ribera d’Ebre:

1r premi
Vi negre Anexe Celler Cedó Anguera
Cervesa artesana L’Anjub
Mel de mandariner Mel Benaiges Lliberia
Pots d’olives arbequines La Masrojana
Paté Cal Grando
Ratafia Ca Roman
2n premi
Vi negre Amial Biopaumerà
Cervesa artesana L’Anjub
Pots d’olives arbequines La Masrojana
Cecina de vaca Los Bordissets de la Rafela
Licor de cervesa artesanal Ginesart
3r premi
Vi rosat Mims Molí de Rué
Cervesa artesana L’Anjub
Pots de paté d’oliva negra La Masrojana
Carquinyols Les pastes de la Roser
Llonganissa seca Cal Grando
Formatge madurat amb oli Formatgeria Laura
4t premi
Vi blanc Macabeu de Ginestar Vins Suñer
Vinamelagre Mel Somper
Cervesa artesana L’Anjub
Pots de paté d’oliva negra La Masrojana
Salsitxó de vaca Los Bordissets de la Rafela
Oli Lo Tossal Cooperativa Rasquera

El dia 18 es comptabilitzaran tots els participants i es comunicarà als guanyadors o guanyadores.

El sorteig es realitzarà mitjançant la plataforma EASYPROMOSAPP.COM que garanteix la total neutralitat en el desenvolupament del concurs. Els resultats es compartiran a la xarxa social Facebook de Ribera d’Ebre VIVA.

La participació en el concurs suposa la cessió i autorització expressa de tots els drets de propietat intel·lectual i d’imatge sobre les participacions, de manera que el participant cedeix a l’administració pública del CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE, els drets d’explotació de naturalesa intel•lectual, industrial i/o d’imatge que poguessin correspondre-li o derivar de les participacions enviades per a participar en el concurs.

Durada i àmbit:

El concurs es portarà a terme entre el dijous 10 de desembre i el dijous 17 de desembre de 2020 les 23.59 hores (GMT Madrid). Tots els comentaris que s’enregistrin fora d’aquest horari no es consideraran vàlids per a la participació.

Podran participar totes aquelles persones físiques que ho desitgin, majors de 18 anys, que siguin fans i segueixin la pàgina oficial de la Ribera d’Ebre VIVA i que hagin donat el seu like a la pàgina, que comptin amb un usuari real a Facebook i que resideixin a qualsevol punt geogràfic de Catalunya.

No podran participar:

En aquest concurs només podran participar persones físiques que tinguin perfil personal a Facebook.

Queden excloses del concurs totes aquelles persones que estiguin relacionades de manera directa o indirecta amb el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, és a dir, empleats del mateix centre o altres persones que tinguin una relació directa amb aquest.
Quedaran exclosos del concurs també aquells perfils fraudulents.

Selecció dels guanyadors/es, suplents, comunicació i entrega:

El concurs s’ha dissenyat des de la plataforma Easypromoapp.com pel que el desenvolupament del sorteig es realitzarà d’acord amb les seves eines per a la selecció dels guanyadors/es i suplents. La primera persona escollida s’emportarà el primer premi, la segona persona el segon premi i així successivament. La mateixa aplicació generarà una vegada finalitzat el procés un certificat de validesa de la selecció de la persones guanyadores i els/les suplents en el que es certifica que han estat escollits de forma aleatòria indicant el dia i la hora de realització del sorteig.

Es seleccionarà quatre persones guanyadores i quatre persones més com a suplents per evitar que el concurs quedi desert. Si tot i així algun dels quatre premis queda desert, es procedirà al retorn dels productes del premi a cada persona productora que ha col·laborat amb el sorteig.

Una vegada realitzat el sorteig, la comunicació dels guanyadors/es es farà a través la plataforma de Facebook mitjançant missatge privat o etiquetant-lo. En el moment de rebre resposta per part de cada persona guanyadora, se li comunicarà com passar a recollir el seu regal, que serà a la seu del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.

En cas que alguna de les persones premiades no es posi en contacte amb Ribera d’Ebre VIVA en el termini abans del dilluns 21 de desembre a les 12 hores del matí pels diferents mitjans establerts (mail, facebook, telèfon) o que manifesti l’expressa renúncia a la totalitat del premi, es procedirà a contactar amb les persones suplents. Aquestes tindran un termini de 24 hores per posar-se en contacte amb l’organització.

L’organització del concurs es compromet a realitzar tots els esforços que siguin necessaris, mitjançant la plataforma de Facebook, per a comunicar-se amb les persones guanyadores. En cas de que sigui impossible, no es responsabilitza de que els guanyadors/es perdin el premi.

Si no es pogués contactar amb alguna de les persones seleccionades en el termini establert des del primer intent, o aquest renunciés al premi, l’organització es posarà en contacte amb les persones suplents, que tindran un termini de 24 hores. En cas que totes les persones suplents renunciessin al premi o bé no es pugui localitzar o no responguin als missatges que s’enviïn, es donarà el premi per desert i es donarà per tancat el concurs. En entrar en aquest procés, les persones guanyadores que no contestin als missatges perdran el dret de reclamar el premi un cop passi el termini que marquen aquestes bases de participació.

Premi:

Quatre lots de productes de la Ribera d’Ebre que contenen:

 1r premi
Vi negre Anexe Celler Cedó Anguera
Cervesa artesana L’Anjub
Mel de mandariner Mel Benaiges Lliberia
Pots d’olives arbequines La Masrojana
Paté Cal Grando
Ratafia Ca Roman
2n premi
Vi negre Amial Biopaumerà
Cervesa artesana L’Anjub
Pots d’olives arbequines La Masrojana
Cecina de vaca Los Bordissets de la Rafela
Licor de cervesa artesanal Ginesart
3r premi
Vi rosat Mims Molí de Rué
Cervesa artesana L’Anjub
Pots de paté d’oliva negra La Masrojana
Carquinyols Les pastes de la Roser
Llonganissa seca Cal Grando
Formatge madurat amb oli Formatgeria Laura
4t premi
Vi blanc Macabeu de Ginestar Vins Suñer
Vinamelagre Mel Somper
Cervesa artesana L’Anjub
Pots de paté d’oliva negra La Masrojana
Salsitxó de vaca Los Bordissets de la Rafela
Oli Lo Tossal Cooperativa Rasquera

Reserves i limitacions:

S’entendrà a títol enunciatiu però no limitat, que es procedeix frau quan es detecti el suposat ús d’aplicacions independents al web; la realització d’un abús de consultes al servidor i tots aquells comportaments que puguin resultar aparentment abusius i/o malintencionats. La constatació de qualsevol d’aquestes circumstàncies durant el concurs suposarà la desqualificació automàtica del concurs així com la pèrdua del premi si se li hi hagués atorgat.

L’entitat pública CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE, s’eximeix de qualsevol responsabilitat en el suposat d’existir alguna errada en les dades facilitades pels mateixos guanyadors o guanyadores que impedeixin la seva identificació. Igualment no es responsabilitzarà de les possibles pèrdues, deterioraments, furts o qualsevol altra circumstància imputable a correus que puguin afectar l’enviament dels premis.

L’entitat del CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE, es reserva el dret d’emprendre accions legals o judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d’acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació del concurs.

El CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE, exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deures a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant dels quals es participa en la promoció, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a aquests, i en particular, encara que de manera exclusiva, a les errades en l’accés a les diferents pàgines i enviaments de resposta de participació a través d’internet.

Així mateix, es reserva el dret a efectuar canvis que portin a una bona finalitat del concurs quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixi portar-la a terme de la manera que es recullen en aquestes bases de participació.

L’ens també es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del concurs, així com la facultat d’interpretar les presents bases legals.

Així mateix, l’entitat organitzadora quedarà exempta de tota responsabilitat si concorre en algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar mentre es gaudeix del premi.

Protecció de dades:

Les dades subministrades per les persones participants no seran tractades confidencialment ni recopilades en cap fitxer automatitzat de dades de caràcter personal.

Acceptació de les bases:

La simple participació en el concurs implica l’acceptació de les presents Bases, pel que la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part d’aquestes, implicarà l’exclusió del participant i com a conseqüència, l’entitat organitzadora del concurs quedarà lliure del compliment de l’obligació que es contrau amb el participant.

*El projecte Ribera d’Ebre VIVA està impulsat pel Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

Click here to add your own text