Tag Archive for: equips comercials

Gestió de la força de vendes i equips comercials

La Cambra de Comerç de Reus organitza la formació ‘Gestió de la força de vendes i equips comercials’ dirigida a aquelles persones que dins de l’organització empresarial tenen influència en el desenvolupament comercial de la mateixa com són els responsables de direcció comercial, màrqueting i / o vendes, selecció de personal i formació d’equips de venda

Objectius del curs:

  • Calcular i definir la força de vendes i les característiques de l’equip comercial d’acord amb uns objectius comercials i pressupost definits prèviament.
  • Aplicar tècniques d’organització i gestió comercial per assolir o millorar uns objectius de venda previstos per a un equip comercial.
  • Determinar estils de comandament i lideratge d’equips de comercials d’acord amb diferents objectius comercials valors cultura i identitat corporativa.
  • Aplicar mètodes d’avaluació i control en el desenvolupament i execució de plans de venda i acompliment dels membres de l’equip comercial.
  • Definir plans de formació i reciclatge d’equips de comercials segons diferents objectius i requeriments.
  • Aplicar estratègies de resolució i negociació en diferents situacions de conflicte habituals en equips de comercials.

La formació va a càrrec de Luca Chiesa, consultor especialitzat en l’àmbit de la direcció comercial, amb àmplia experiència en processos de venda en empreses multinacionals.

Hores de formació: 100 hores.
Import de la formació: 700 euros