2018 – PRODUCTE LOCAL
Auxiliar d’agricultura – peó agrícola.

Entre febrer i abril de 2018, es portarà a terme un curs d’auxiliar d’agricultura – peó agrícola amb un total de 185 hores de formació, que es distribuiran amb:

 • 145 hores d’aprenentatges teòrics, que es distribuiran amb:
  • 20 hores d’aprenentatge de competències transversals.
  • 15 hores d’aprenentatge de competències bàsiques.
  • 101 hores d’aprenentatges professionals.
  • 4 hores de visites a empreses amb una aproximació a l’entorn laboral
  • 5 hores de sensibilització mediambiental i en igualtat d’oportunitats i prevenció de riscos laborals.
 • 40 hores de pràctiques no laborals en empreses, si s’escau.

Els objectius seran la de millorar les competències de base, transversals i professionals de les persones participants. Adquirir els coneixements per a donar suport a l’empelt i poda de fruiters i oliveres, a la plantació i reg d’arbres utilitzant maquinària bàsica i a l’aplicació de tractaments de desinsectació, desinfecció i desratització (DDD) i creant hàbits eficaços i segurs i, també, poder desenvolupar, amb supervisió i suport, les tasques pròpies d’un o una auxiliar d’agricultura-peó agrícola.