2018 – OLI
Implementació del pla de negoci del nou oli conjunt de la Ribera d’Ebre: Consolidació i potenciació de la col·laboració interempresarial.

Donar suport als empresaris oleícoles per poder assegurar un bon llançament de l’oli conjunt, fruit de l’acció realitzada durant el 2017. El projecte se centrarà a donar suport a escala de comercialització i màrqueting així com donar suport per a la continuïtat del projecte el 2019.

Es començarà amb la implementació del pla de negoci amb el suport d’un tècnic especialista en el sector i es durà a terme l’execució del pla de màrqueting i comunicació.

Es finalitzarà amb la redefinició del pla de negoci per a l’any 2019 identificant millores en el procés productiu, analitzant les pèrdues i guany generals produïts a la campanya anterior, realitzant estimacions del pressupost necessari per a l’any següent i identificant i impulsant els lideratges empresarials dels socis implicats en l’acció.

Els objectius establerts per al 2018 seran:

  • Desenvolupar les accions clau del pla de negoci per assegurar el llançament del producte mitjançant el pla de màrqueting i el pla de comunicació.
  • Redefinir i adaptar el pla de treball per al 2018 d’acord amb l’experiència desenvolupada durant el primer any.
  • Consolidar el projecte i la col·laboració entre empresaris de la comarca.
  • Formació dels empresaris oleícoles de les implicacions d’un procés de creació i llançament d’un nou producte.