2018 – EMPRESES AGROALIMENTÀRIES
Assistència tècnica per a la diagnosi dels circuits curts de comercialització del producte local de la Ribera d’Ebre.

Fins novembre de 2018, s’ha realitzat una diagnosi de la situació actual i l’ús de la venta directa i els canals de comercialització en circuit curt que emprèn les empreses agroalimentàries de la Ribera d’Ebre i altres empreses o entitats vinculades amb aquest sector.

La diagnosi va partir de les dades quantitatives disponibles procedents de diferents fonts, com per exemple: el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, la Generalitat de Catalunya, organismes vinculats amb la producció agroalimentària i la seva comercialització: DOP i DO, associacions empresarials, organismes oficials, etc. També s’han utilitzat dades quantitatives procedents de qüestionaris realitzats a les empreses, i dades qualitatives provinents d’entrevistes i de reunions grupals.

El conjunt de les accions anteriors permetrà comptar amb un mapa definidor i clar de quina és la rellevància dels canals de comercialització en venda directa o en circuits curts emprats per les empreses agroalimentàries de la Comarca, així com del potencial de creixement d’aquests canals amb l’objectiu de millorar la competitivitat de les empreses d’aquest sector i de sectors relacionats.

El 7 de novembre, una trentena de productors agroalimentaris van participar a la Jornada de Productes Locals i venda de proximitat.

Aquest 2018, els esforços comarcals també s’han encaminat a realitzar la diagnosi del sector agroalimentari, un sector que agrupa 180 empreses productores i elaboradores amb activitat comercial: més d’un centenar amb l’oli i olives, fruita dolça i vi, poc més d’una cinquantena són forns i carnisseries i més d’una trentena en els sectors dels fruits secs, la carn, l’horta, la cervesa, el formatge, les conserves, licors i altres begudes alcohòliques i la farina.

Per a portar a terme la Diagnosi sobre comercialització de producte agroalimentari riberenc, s’han portat a terme 41 entrevistes, 23 qüestionaris i tres reunions grupals, a més de dades estadístiques i de fonts indirectes, que apunten el pes del sector primera a la Ribera d’Ebre.

Finalment, el passat 7 de novembre de 2018, una trentena de productors agroalimentaris van participar a la Jornada de Productes Locals i venda de proximitat que organitzà el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, dins el projecte Ribera d’Ebre Viva. La trobada va servir per fer una radiografia del sector agroalimentari riberenc, a partir de la qual establir línies de treball futures i es va explicar els resultats d’aquest treball i les línies d’actuació que s’han identificat com a prioritàries per impulsar els canals de venda de proximitat i el producte local.

La jornada també va permetre conèixer iniciatives d’altres territoris on s’està desenvolupant una estratègia conjunta al voltant del producte local propi d’un territori, com són:

Al teu gust, aliments del Pallars. Ajuntament de Tremp.

Fa 10 anys que l’Ajuntament de Tremp, fruit d’un procés participatiu amb la ciutadania, va apostar per potenciar els productes agroalimentaris del Pallars Jussà i afavorir la feina dels productors i elaboradors del territori. Durant aquests anys s’han realitzat un conjunt d’accions de promoció, sensibilització, innovació, acompanyament, formació… que han contribuït a teixir una xarxa que ha enfortit el sector i l’ha consolidat com un dels motors econòmics de la comarca.

Productes d’aquí. Agència de desenvolupament local Solsona – Cardona.

Les entitats públiques i privades de Solsona i Cardona van veure la necessitat de treballar conjuntament per dinamitzar un territori que sobrepassava les fronteres administratives. El sector agroalimentari hi ha jugat des del començament un paper molt destacat, però ha estat sobretot la capacitat de crear complicitats i maneres de treballar a partir de la cooperació les que singularitzen el projecte “Productes d’aquí” i la resta de projectes que s’impulsen des de l’Agència.

Si vols saber més sobre els resultats d’aquesta acció que s’ha portat a terme durant el 2018 a la Ribera d’Ebre, pots descarregar-te un resum de la diagnosis.