2020 – TURISME
Assistència tècnica per a la implementació de l’estratègia de desenvolupament de l’oferta de senderisme i cicloturisme a la Ribera d’Ebre 2020

Durant aquest any s’implementarà l’estratègia de desenvolupament que s’ha definit per a la comercialització i promoció de l’oferta de senderisme i cicloturisme a la Ribera d’Ebre.

Els principals objectius són:

  • Generar una imatge de la Ribera d’Ebre com a destinació vinculada a les rutes a peu i en bicicleta.
  • Definir i implementar les accions de suport a la comercialització i promoció turística que posicionin la Ribera d’Ebre com un territori atractiu per a la pràctica del senderisme i el cicloturisme.
  • Oferir suports comunicatius per desenvolupar accions de promoció i suport a la comercialització.
  • Promocionar una oferta d’itineraris i propostes de diferents temàtiques, segons les diferents tipologies de públic, que contribueixin a la dinamització turística del territori.
  • Estructurar productes turístics en clau internacional que uneixin la Ribera d’Ebre amb els territoris del seu entorn competitiu.
  • Generar un escenari òptim perquè les empreses puguin crear productes que s’adaptin a les característiques i tendències dels principals mercats emissors de turisme senderisme i cicloturisme.
  • Dinamitzar l’espai de treball integrat per agents del sector públic i privat en el marc de la taula comarcal de turisme per al consens i planificació del model de desenvolupament del senderisme i el cicloturisme a la comarca de la Ribera d’Ebre.