2020 – PRODUCTE LOCAL
Assistència tècnica per a l’execució del Pla d’Acció del producte local a la Ribera d’Ebre

Fruit de la diagnosi realitzada el 2018 per conèixer l’ús de la venda directa i els canals de comercialització en circuit curt de les empreses agroalimentàries de la Ribera d’Ebre, durant el 2019 es va elaborar un Pla d’acció per impulsar el producte local, juntament amb empreses del sector agroalimentari, comercial, turístic i de la restauració, entitats i altres agents de la comarca.

Durante el 2020 s’implementarà la primera anualitat del Pla d’acció, dirigida a enfortir els vincles entre els diferents agents que intervenen en la cadena alimentària dels productes locals, com són les persones productores i elaboradores, restaurants, comerços, empreses turístiques i l’administració pública, per tal de millorar la visibilitat i la comercialització en circuits curts d’aquests productes.

Els principals objectius són:

  • Definir metodologies pràctiques que permetin integrar dins d’un mateix programa els diferents agents que intervenen en la cadena alimentària i que tenen interès a fomentar les produccions locals i els canals de comercialització de proximitat.
  • Desenvolupar estratègies de participació i cooperació entre els agents per generar un marc de treball efectiu que permeti donar més visibilitat del producte local i millorar la seva comercialització.
  • Establir metodologies pràctiques per enfortir els vincles comercials entre aquests agents.
  • Establir metodologies pràctiques per a visibilitzar aquesta cooperació i fer-la valdre.
  • Establir els mecanismes i activitats necessàries per augmentar la visibilització i diferenciació de les produccions locals.