Ajuts extraordinaris a les petites empreses, microempreses i cooperatives per mantenir els llocs de treball en situació d’ERTO


Termini

Del 15 al  22 de febrer de 2021

Qui ho pot sol·licitar?

  • Petites empreses: les que ocupen menys de 50 persones i tenen un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros.
  • Microempreses: les que ocupen menys de 10 persones i tenen un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d’euros.
  • Les cooperatives amb menys de 50 treballadors o socis cooperatius, i un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros.

Què subvenciona?

El manteniment del 100% l’ocupació de les persones treballadores contractades que estiguessin formant part de la seva plantilla en el moment en què es va declarar l’estat d’alarma i l’hagin mantingut durant el període de suspensió de l’activitat empresarial provocada per l’estat d’alarma, com a mínim, durant els dotze mesos següents a l’atorgament de l’ajut.
Ha d’existir un contracte formalitzat entre la persona treballadora i l’entitat beneficiària, en qualsevol modalitat contractual i una jornada igual o superior al 50%.

Què he de complir?

  • Tenir treballadors en ERTO actiu a 31 de gener de 2021.
  • Mantenir el mateix número de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte el 31 de desembre de 2020.
    En cas d’incompliment per part del beneficiari, es revocarà la subvenció i haurà de reintegrar la totalitat de la subvenció rebuda, més els interessos de demora corresponents.
    Per fer el càlcul del número de treballadors, cal tenir en compte el número total de treballadors, independentment del tipus de jornada.

Quina quantitat em poden donar?

Ajut de 2.000 euros per treballador en situació d’ERTO actiu, a data 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per beneficiari.

Com el puc demanar?

Accedeix a tràmit al següent enllaç.

+ Info: https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Ajuts-a-microempreses-i-treballadors-autonoms

Resum detalls

Ajuts extraordinaris a les petites empreses, microempreses i cooperatives per mantenir els llocs de treball en situació d’ERTO

Dates
Del 15/02/2021 al 22/02/2021

Categories

Organisme gestor Consorci de comerç, artesania i moda de Catalunya (CCAM)