Programa Consolida’t 2021


Termini

Oberta pre-inscripció

Qui es pot adherir al programa?

  • Persones treballadores autònomes pròpiament dites o econòmicament dependents (TRADE)
  • Persones treballadores autònomes societàries integrades en règim societari sota la fórmula jurídica de societat civil privada, comunitat de béns o societat limitada, sempre que no tinguin més de 4 persones contractades i/o acreditin una facturació inferior a 500.000 euros (microempreses)
  • Persones treballadores autònomes que han cessat en la seva activitat i volen dur a terme un nou projecte de treball autònom (exautònoms)
  • Els/les treballadors/es autònoms d’anteriors edicions del programa Consolida’t que continuïn en actiu i hagin vist afectat el seu negoci com a conseqüència de la COVID-19

Quina és la finalitat del programa?

El Programa CONSOLIDA’T facilita l’acompanyament i el suport necessari per gestionar i orientar l’activitat professional dels autònoms en el moment actual. La participació en el Programa és gratuïta i té per objectiu l’assessorament personalitzat i la formació per a la millora de la gestió empresarial.  Ofereix:

  • Reunions individuals obligatòries (online/presencial): de 5 a 13 hores d’assessorament personalitzat segons les necessitats dels participants (anàlisi del negoci o projecte, pla d’acció i seguiment).
  • Píndoles formatives optatives (online): el Col·legi d’Economistes de Catalunya ofereix 20 píndoles formatives de curta durada (de 2 a 4 hores) que cobreixen tots els aspectes clau en la gestió empresarial (model de negoci, aspectes legals, gestió comercial, finances, habilitats personals, comunicació, etc.).

Com puc formar part del programa?

El programa està 100% subvencionat a través de la Direcció General de Treball, Afers Socials i Família.

Si ets autònom/a i estas interessat/da en el programa pots fer la pre-inscripció en el següen enllaç 

Per a més informació us podeu dirigir a la web del Col·legi d’Economistes de Catalunya 

Resum detalls

Programa Consolida’t 2021

Dates
Del 28/02/2021 al 31/10/2021

Categories

Organisme gestor Col·legi d'Economistes de Catalunya