Ajuts per a la modernització de Llibreries


Termini

Del 16 al 30 de març de 2021

Qui ho pot sol·licitar?

Aquest ajut va destinat a les empreses privades que es dediquen, exclusiva o principalment, a la venda de llibres al client final, en establiments oberts al públic.

Què subvenciona?

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és la modernització de la llibreria, entesa com a establiment obert al públic adreçat principalment a la venda de llibres, mitjançant la realització d’obres, l’adquisició de béns i equipaments, la incorporació de noves tecnologies, l’elaboració d’auditories de qualitat de servei, i la realització d’accions de promoció del llibre i la lectura. Les activitats objecte de subvenció han de tenir una repercussió directa en la qualitat del servei prestat a l’usuari i en la comercialització del llibre.

Quina quantitat em poden donar?

La quantia màxima de l’ajut, considerat com a ajut de minimis, és de 9.000 euros i ve determinat per diferents factors establerts a les bases reguladores de la subvenció.

Com el puc demanar?

Tota la informació de la convocatòria la trobaràs en el següent enllaç

Resum detalls

Ajuts per a la modernització de Llibreries

Dates
Del 16/03/2021 al 30/03/2021

Categories

Organisme gestor Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura