Ajuts de minimis exportacions indústries agroalimentàries


Termini

Del 2 d’abril  fins al 30 de setembre de 2022

Qui ho pot sol·licitar?

A persones físiques o jurídiques que siguin microempreses, petites o mitjanes empreses (PIME*), i que realitzin l’activitat de transformació/manipulació i comercialització de productes agroalimentaris a Catalunya. Se n’exclou el sector vitivinícola atès que ja té una ajuda específica.
* D’acord amb la definició de PIME inclosa en la Recomanació de la Comissió de la UE de 6 de maig de 2003 (2003/361/CE).

Què subvenciona?

L’objectiu dels ajuts és fomentar les exportacions de les indústries agroalimentàries amb seu social a Catalunya mitjançant la participació en activitats de promoció comercial exterior, que tinguin per finalitat incrementar o consolidar les expedicions en el sí de la Unió.

Les despeses subvencionables seran les relacionades amb les activitats següents en l’àmbit de l’exportació en el període que indiqui la convocatòria corresponent executades i efectivament pagades abans de la presentació de la sol·licitud.

Les condicions i els límits d’aquestes despeses són els que consten en l’annex 2.

a) Participació en fires i exposicions internacionals

b) Missions comercials directes o inverses

c) Campanyes publicitàries

d) Promocions en punt de venda

e) Presentacions de producte

f) Material divulgatiu i de promoció. Informació i publicitat en revistes especialitzades, receptaris, catàlegs, llibres, Internet, punts de venda, no inclòs en campanyes publicitàries

g) Consultoria, formació i assessorament en l’àmbit de la comercialització internacional agroalimentària (s’exclouen els cursos d’idiomes)

h) Comerç electrònic destinat a l’exportació (pàgines web, catàlegs de productes i preus, venda en línia, etc.).

Quina quantitat em poden donar?

Els imports dels ajuts i les quanties màximes destinades als ajuts són d’un màxim del 70% de la despesa subvencionable amb una quantia màxima de 10.000,00 euros per persona beneficiària pel nombre total de les despeses

Com el puc demanar?

Per a més informació i per tramitar la subvenció visita el següent enllaç

 

Resum detalls

Ajuts de minimis exportacions indústries agroalimentàries

Dates
Del 02/04/2022 al 30/09/2022

Categories

Organisme gestor Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural