Ajut a la destil·lació de subproductes de la vinificació


Termini

Del 21 de novembre de 2020 al 21 de juliol de 2021.

Qui ho pot sol·licitar?

Aquest ajut va destinat a les empreses destil·ladores autoritzades que hagin destil·lat subproductes obtinguts en territori de l’Estat i que operin a Catalunya.

Què subvenciona?

Aquests ajuts tenen per objecte auxiliar la destil·lació de subproductes de la viticultura que hagi estat realitzada d’acord amb les condicions que es fixen a l’annex VIII, part II, secció D del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell i d’acord amb l’Ordre ARP/354/2016, per la qual es regula l’eliminació obligatòria de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm.

Quina quantitat em poden donar?

L’import de l’ajut a pagar als destil·ladors o destil·ladores autoritzats per la destil·lació dels subproductes és:

  • 1,100 euros/% vol/hl, per l’alcohol obtingut a partir de brises.
  • 0,500 euros/% vol/hl, per l’alcohol obtingut a partir de vi i mares

Com a compensació de les despeses de transport i recollida dels subproductes, el/la destil·lador/a ha de pagar al productor els imports següents quan hagi estat aquest últim el que ha suportat la despesa:

  • 0,571 euros/% vol/hl, per brises lliurades.
  • 0,400 euros/% vol/hl, per vi i mares lliurades.

No es pagarà cap ajut pel volum d’alcohol que superi el 10% de la riquesa alcohòlica del vi produït a tot l’Estat espanyol. En cas de superar-se aquest percentatge, l’import de l’ajut es reduirà d’acord amb el percentatge ultrapassat, reducció que determina i comunica el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) segons l’article 58.3 del Reial decret 1363/2018.

Com el puc demanar?

Tota la informació de la convocatòria la trobaràs en el següent enllaç

Resum detalls

Ajut a la destil·lació de subproductes de la vinificació

Dates
Del 21/11/2020 al 21/07/2021

Categories

Organisme gestor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya