Ajuts a les energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia


Termini

Des del 2 d’agost de 2022 (9h) fins el 31 de desembre de 2023

Qui ho pot sol·licitar?

Dins del programa d’incentius 1 es consideraran com a destinataris últims dels ajuts:  

  1. Persones físiques. 
  2. Persones jurídiques. 

Què subvenciona?

Seran actuacions subvencionables les relacionades a continuació:  

Programa d’incentius 1: Realització d’instal.lacions d’energies renovables tèrmiques en els sectors industrial, agropecuari, serveis i/o altres sectors de l’economia, incloent el sector residencial.

Inici de l’actuació: amb posterioritat a la data de sol·licitud de l’ajut.

Quina quantitat em poden donar?

La subvenció es calcularà com un percentatge sobre el total de costos subvencionables en funció de la dimensió de la l’empresa:

Empresa gran: fins a un 35%

Empresa mitjana: fins a un 40%

Empresa petita: fins a un 45%

Quan les actuacions es duguin a terme en municipis de Repte Demogràfic, el percentatge d’ajuda aplicable sobre el cost subvencionable s’incrementarà en 5 punts percentuals. A l’efecte d’aquest Reial decret, s’entén per municipis de repte demogràfic aquells municipis de fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en els quals totes les seves entitats singulars de població siguin de fins a 5.000 habitants.

Per a determinar si un municipi té consideració de municipi de Repte Demogràfic, consulta el llistat de l’IDAE.

Com el puc demanar?

Per a més informació i per a tramitar els ajuts, visita el següent enllaç 

Normativa:

RESOLUCIÓ ACC/2416/2022, de 25 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2022 per a la concessió de subvencions dels programes d’incentius per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea a través dels fons NextGenerationUE (ref. BDNS 640928).

Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

 

Resum detalls

Ajuts a les energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia

Dates
Del 02/08/2022 al 31/12/2022

Categories

Organisme gestor Institut Català d'Energia (ICAEN)