Ajuts extraordinaris per al manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes


Termini

Del 31 de juliol al 30 de setembre de 2020

Qui ho pot sol·licitar?

1.Les microempreses, legalment constituïdes abans del 14 de març de 2020.
2.persones treballadores autònomes donades d’alta (RETA) o a una mutualitat del col·legi professional com a sistema alternatiu abans del 14 de març de 2020.

S’inclouen les societats mercantils, les societats cooperatives, les societats laborals, les societats civils privades i les comunitats de béns. Queden excloses les persones membres d’òrgans d’administració de societats, persones sòcies de cooperatives o societats laborals i els treballadors autònoms col·laboradors.

Què subvenciona?

El manteniment del 100% l’ocupació de les persones treballadores contractades que estiguessin formant part de la seva plantilla en el moment en què es va declarar l’estat d’alarma i l’hagin mantingut durant el període de suspensió de l’activitat empresarial provocada per l’estat d’alarma, com a mínim, durant els dotze mesos següents a l’atorgament de l’ajut.
Ha d’existir un contracte formalitzat entre la persona treballadora i l’entitat beneficiària, en qualsevol modalitat contractual i una jornada igual o superior al 50%.

Què he de complir?

  • Tenir domicili fiscal i, si escau, el centre de treball a Catalunya
  • Tenir un volum de negoci anual o amb un balanç general anual que no superi els 2 milions d’euros
  • Ocupar fins a 10 persones treballadores
  • Haver suspès l’activitat econòmica:
    • com a mesura derivada de l’aplicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març per raó de la declaració de l’estat d’alarma, modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març, i les seves pròrrogues,
    • O bé a conseqüència d’haver patit una reducció dràstica i involuntària de més del 75% de la seva facturació durant el període en què, d’acord amb la normativa vigent, l’activitat econòmica general hagi estat suspesa, en comparació amb el mateix període de l’any anterior, a conseqüència dels efectes de la COVID-19.

Quina quantitat em poden donar?

La quantia de la subvenció és un mòdul econòmic de 4.369,05 euros per persona treballadora de plantilla, per un màxim de tres unitats de mòdul.

Com el puc demanar?

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Ajuts-a-microempreses-i-treballadors-autonoms

Resum detalls

Ajuts extraordinaris per al manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes

Dates
Del 31/07/2020 al 30/09/2020

Categories

Organisme gestor Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)