Programa “Generación Digital_Agentes del Cambio”: subvenció per la contractació


Termini

Data de finalització: 24 d’abril del 2024

Qui pot sol·licitar?

  • Petites i mitjanes empreses (de 10 a 250 treballadors) que tinguin personalitat jurídica i sempre que el seu domicili fiscal estigui ubicat a Espanya que contractin a Agents del Canvi.

Què subvenciona?

  • La Convocatòria Contractació és un ajut a petites i mitjanes empreses per subvencionar parcialment les despeses salarials derivades de la contractació d’aquests joves Agents del Canvi.
  • Podran ser considerats Agents del Canvi els professionals de la transformació digital que disposin del títol que acrediti haver superat el curs formatiu corresponent al programa “Generación Digital: Agentes del Cambio” de la Fundació EOI i que estiguin inscrits al Directori d’Agents del Canvi (disponible a la plataforma Acelera Pyme), on podran publicar els seus perfils professionals i preferències.

Quina subvenció em poden donar?

  • Els ajuts a la contractació tenen un import màxim de l’ajut serà de 1.000 euros mensuals fins a un límit màxim de 20.000 euros o un màxim de vint mesos consecutius a comptar des de la formalització del contracte. L’import de la subvenció a atorgar no pot superar 1.000.000 euros per persona beneficiària o establiment.

Quin termini d’execució tinc?

El termini de presentació de sol·licituds dels ajuts a petites i mitjanes empreses per a la contractació d’aquests Agents del Canvi s’iniciarà el dia 25 d’abril de 2023 i estarà obert fins el 24 d’abril de 2024.

Com el puc demanar?

Tota la informació en el següent enllaç

Accedeix al tràmit en el següent enllaç

Normativa:

Modificació convocatòria contractació (2023)

Bases Reguladores i Convocatòria (2022)

Resum detalls

Programa “Generación Digital_Agentes del Cambio”: subvenció per la contractació

Dates
Del 23/04/2023 al 24/04/2024

Categories

Organisme gestor Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital