Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària 2024


Termini

El termini de presentació de sol·licituds és el 22 d’abril de 2024.

Qui hi pot optar?

Les empreses agràries, les agroindústries i les persones joves emprenedores innovadores que hagin incorporat innovacions que representin un nou producte, procés o gestió per a l’empresa orientats a millorar-ne la competitivitat i la sostenibilitat, mitjançant la innovació.

Què és?

Aquest premi reconeix i distingeix les empreses agràries, les agroindústries i les persones joves emprenedores i innovadores que hagin incorporat innovacions que representin un nou producte, procés o gestió per a l’empresa orientats a millorar-ne la competitivitat i la sostenibilitat, mitjançant la innovació.

La dotació és de 8.000 euros i hi ha una nominació de 4.000 euros per a cadascuna de les tres modalitats:

  • El premi per a la modalitat d’empresa agrària està destinat a les empreses i persones del sector agroalimentari, i les seves entitats associatives que per la implementació d’innovacions dins del procés productiu o de gestió que siguin referents per a altres empreses del sector.
  • El premi per a la modalitat d’agroindústria està destinat a aquelles agroindústries que hagin introduït innovacions en els processos, la gestió o en els productes i les estratègies comercials de les agroindústries de primera transformació i/o conservació, així com de subministrament de factors de producció o serveis que intervinguin en la producció i/o transformació agroalimentària
  • El premi, en la modalitat de jove emprenedor/a innovador/a, està destinat als/a les joves empresaris/àries agraris/àries o agroalimentaris/àries de Catalunya que, en el moment de presentar la sol·licitud, no tinguin més de 40 anys d’edat i que hagin posat de manifest el seu esperit emprenedor i innovador en la seva trajectòria professional.

Quina dotació té?

Per aquesta edició s’estableixen tres tipus de premis: un per a l’empresa agrària, un per a l’agroindústria i un per al jove emprenedor/a innovador/a, dotats amb 8.000,00 euros cadascun, i tres nominacions amb una dotació econòmica de 4.000,00 euros cadascuna.

En cas de persones físiques s’efectuarà la corresponent retenció d’IRPF en concepte de premis.

Com ho puc demanar?

Accedeix al tràmit en el següent enllaç.

Normativa

Resum detalls

Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària 2024

Dates
Del 22/02/2024 al 22/04/2024

Categories

Organisme gestor Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural