Programa Consolida’t 2024


Termini

Primera quinzena de març a desembre de 2024

Qui ho pot sol·licitar?

  • Persones treballadores autònomes pròpiament dites o econòmicament dependents (TRADE).
  • Persones treballadores autònomes societàries sota la fórmula jurídica de societat civil privada, comunitat de béns o societat limitada (amb menys de 4 persones contractades – mitjana del darrer any – i una facturació inferior a 500.000€ en el darrer exercici econòmic disponible).
  • Persones treballadores autònomes que han cessat en la seva activitat i volen dur a terme un nou projecte de treball autònom (exautònoms).
  • Treballadors i treballadores autònoms col·laboradors.
  • Treballadors i treballadores autònoms que hagin participat en anteriors edicions del programa Consolida’t (fins a un màxim del 10 % de les hores d’assessorament atorgades).

Només pot participar-hi una persona treballadora autònoma per negoci, sigui en qualitat de persona treballadora autònoma titular del negoci, de persona treballadora autònoma societària o bé de persona treballadora autònoma col·laboradora.

Què subvenciona?

El 100% del programa d’acompanyament està subvencionat per la Generalitat de Catalunya a través del Departament d’Empresa i Treball.

Què ofereix?

  • Reunions individuals (presencial i online) d’assessorament personalitzat. De 5 a 13 hores d’assessorament personalitzat segons les necessitats de cada persona autònoma (anàlisi del negoci o projecte, pla d’acció i seguiment).
  • Accions formatives (presencial i online) 12 píndoles formatives d’entre 2 i 10 hores que cobreixen tots els aspectes clau en la gestió empresarial (model de negoci, aspectes legals, gestió comercial, finances, habilitats personals, comunicació…) i temes actuals com la igualtat de tracte o la protecció de dades i requeriments de les pàgines web. El Col·legi es reserva 4 hores de formació a programar en funció de les necessitats expressades pels participants o detectades pels assessors. Vegeu detall en el següent enllaç.

Aquest programa es desenvoluparà entre els mesos de febrer/març a desembre de 2024.

Com ho puc demanar?

Complimenta els següents arxius:

El formulari de pre-inscripció i el full originial de sol·licitud de participació al programa és documentació que s’ha de fer arribar per correu electrònic (programaautonoms@coleconomistes.cat) o bé per correu postal (Col·legi d’Economistes de Catalunya – Aula d’Economia. Plaça Gal·la Placídia 32, 08006 Barcelona).

Resum detalls

Programa Consolida’t 2024

Dates
Del 15/03/2024 al 31/12/2024

Categories

Organisme gestor Col·legi d'Economistes de Catalunya