Premis Fet a Catalunya


 

Termini

Del 15 de setembre al 10 de novembre de 2021

Qui ho pot sol·licitar?

Totes aquelles empreses o projectes emprenedors, ja siguin persones jurídiques o físiques (majors d’edat), que tinguin, inequívocament, el seu domicili fiscal en el territori de Catalunya i a tal efecte consti en el corresponent Registre Mercantil o Certificat d’Empadronament Municipal en data anterior a la convocatòria oficial del Premi ‘Fet a Catalunya’ a la web de NEEC.

Què subvenciona?

Empreses o projectes emprenedors que, des de la recerca de l’excel·lència, aporten qualitat i valor afegit al ‘Fet a Catalunya’, a partir de les consideracions següents:

  • Ja sigui perquè es tracti d’un projecte, producte o servei en l’àmbit de la indústria i els serveis i que signifiqui una novetat, una innovació o fins i tot que no existeix en el mercat en el moment de presentar la candidatura al Premi.
  • Ja sigui perquè es tracti d’un projecte, producte o servei que representa una innovació respecte el mateix producte o servei en una versió anterior del mateix fabricant o prestador del servei de significatiu impacte al mercat.
  • Ja si perquè es tracti d’un projecte, producte o servei que representa una innovació respecte a altres productes o serveis anàlegs ja presents en el mercat d’altres competidors.

Quina quantitat em poden donar?

El premi està dotat econòmicament amb 6.000 euros

Com el puc demanar?

Tota la informació dels premis es pot consultar en el següent enllaç enllaç 

Resum detalls

Premis Fet a Catalunya

Dates
Del 15/09/2021 al 10/11/2021

Categories

Organisme gestor Nous Empresaris i Emprenedors de Catalunya