Programa Sostenibilitat 2024


Termini

El termini estarà obert fins al 30 de juliol del 2024

Qui ho pot sol·licitar?

Subvenció adreçada a PIMES i autònoms de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Tortosa, en el cas de la Ribera s’inclou els municipis de Rasquera i Ginestar, que es troben donades d’alta al cens del IAE.

Què subvenciona?

L’objectiu de la convocatòria és la concessió de subvencions a empreses  que posin solucions per a la millora de la sostenibilitat mitjançant una metodologia que combina l’assessorament i ajuts directes a la innovació:

  • Diagnòstic Assistit en Sostenibilitat, que permetrà a la Pime analitzar el seu nivell de desenvolupament sostenible i les seves possibilitats de millora mitjançant l’estudi de la seva petjada de carboni, de l’ús eficient de l’energia, del desenvolupament del model deconomia circular, i de la implementació dels ODS.
  • Ajuts econòmics per a la implantació de les solucions i millores detectades que es detallaran al Pla Personalitzat d’Implantació que tindrà en compte les característiques i el sector d’activitat de l’empresa. Aquest Pla recollirà els projectes a implantar, els conceptes i costos elegibles, així com els terminis dexecució i justificació de la inversió realitzada.

Quina quantitat em poden donar?

El servei de diagnòstic assistit en sostenibilitat i el seguiment de la implantació són serveis cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regidonal (FEDER), per la Cambra de Comerç.

Els ajuts econòmics per a la implantació de solucions el finançament de l’import elegible per al desenvolupament de la implantació és aportat en un 40% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, al Programa Pluriregional de Espanya FEDER 2021-2027, i un 60% per l’empresa beneficiària.

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit en el següent enllaç

Normativa

Extracte de la convocatòria d’ajut al BOPT

Text de la convocatòria íntegre 

 

Resum detalls

Programa Sostenibilitat 2024

Dates
Del 26/04/2024 al 30/07/2024

Categories

Organisme gestor Cambra de Comerç de Tortosa