Subvencions per a la modernització de les llibreries


Termini

Fins al 5 de març de 2024

Qui ho pot sol·licitar?

Empreses i professionals i entitats de Catalunya que es dediquen, exclusivament o principalment, a la venda de llibres al client final, en establiments oberts al públic.

Què subvenciona?

  • La realització d’obres, l’adquisició de béns i equipaments, la incorporació de noves tecnologies, l’elaboració d’auditories de qualitat de servei, i la realització d’accions de promoció del llibre i la lectura.
  • Les activitats objecte de subvenció han de tenir una repercussió directa en la qualitat del servei prestat a l’usuari i en la comercialització del llibre.

Què em poden donar?

  • L’import de la subvenció es determina en funció de la facturació anual del llibre al detall de cada establiment, corresponent a l’any anterior al de concessió de la subvenció.
  • L’import de la subvenció no pot superar els 9.000,00 euros per llibreria ni el 100% del cost de l’activitat subvencionada.

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit en el següent enllaç: https://cultura.gencat.cat/ca/detall/tramit/Subvencions-per-a-la-modernitzacio-de-les-llibreries?moda=1

Normativa:

Resolució Convocatòria d’ajut 

Bases Reguladores

Resum detalls

Subvencions per a la modernització de les llibreries

Dates
Del 20/02/2024 al 05/03/2024

Categories

Organisme gestor Departament de Cultura