2022- COMERÇ
Assistència tècnica per a l’execució del Pla de dinamització del comerç a la Ribera d’Ebre

Al 2021, la pandèmia del Covid-19 ha posat en evidència la necessitat que els comerços i les empreses de serveis activessin nous canals de venda i de comunicació amb els clients i que acceleressin el procés de transformació digital a més d’adoptar mesures per garantir la seguretat dels clients.

En aquest escenari, la competitivitat de les empreses de comerç va lligada a la seva capacitat d’adaptació als canvis.
Cal desenvolupar un conjunt d’actuacions per a la millora del teixit comercial per tal de donar suport a la professionalització del sector, potenciar els actius comercials i a sensibilitzar a la població sobre la importància de mantenir viu el comerç de proximitat.

L’objectiu general de l’acció és acompanyar els comerciants de la Ribera d’Ebre per garantir la competitivitat dels seus comerços, mantenir l’ocupabilitat del sector i incidir en la fixació de la renda al territori així com sensibilitzar a la població local de la necessitat de comprar al comerç de proximitat.

Els objectius específics que persegueix aquesta actuació són els següents:

  • Sensibilitzar els residents de la Ribera d’Ebre sobre la importància de mantenir el comerç de proximitat.
  • Millorar les competències professionals de les persones ocupades en el sector.
  • Suport al procés de transformació digital del sector comercial de la comarca.
  • Consolidar la col•laboració público-privada

Les activitats que es duran a terme durant l’any 2022 són:

  1. Diagnosi per avaluar l’escenari generat al sector comerç arran de la crisi sanitària
  2. Impuls del grup de treball i organització de campanyes de sensibilització i de promoció del comerç local
  3. Servei d’acompanyament personalitzat al sector comercial, partint de la diagnosi sobre la situació actual del comerç  i de les necessitats detectades.

Notícies relacionades