LA FORMACIÓ, UNA APOSTA PER A LA INSERCIÓ LABORAL: Curs de cuidador/a de persones dependents

El 23 de desembre finalitzà la 4a edició del curs de cuidador/a de persones dependents que s’ha ofert des del Dispositiu d’inserció sociolaboral del Projecte Ribera d’Ebre VIVA. Un curs de 200 hores on s’han format un grup de 8 dones i 2 homes. Més de la meitat d’hores han estat pràctiques i les persones participants han pogut fer una primera aproximació a la professió i aquelles que ja la coneixien, han pogut millorar la tècnica i el procediment.

Han col·laborat amb la formació, tres serveis de l’àmbit d’atenció a les persones de la comarca, concretament han rebut la visita de les tècniques coordinadores del Serveis d’Atenció a Domicili del Consell Comarcal, de la Directora de les Llars – Residència Jeroni Moragues i de la Treballadora Social i Gerontòloga del SAIAR de Benissanet  que han vingut a explicar què s’espera d’un/a cuidador/a i quines són les aptituds més valorades en els diferents sectors d’atenció a la persona.  Els participants han valorat de manera molt positiva aquestes visites. Han pogut comprovar que tot i que la formació necessària és la mateixa, les habilitats i aptituds que es requereixen en un  sector o a un altre són molt diferents. Han fet una aproximació a la professió de la mà d’expertes i els ha servit per pensar en quin tipus de servei es sentirien millor treballant i quines habilitats han de millorar per accedir-hi.

Així mateix, la tècnica social de La Creu Roja, també ha col·laborat explicant el servei de teleassistència que gestionen des de l’entitat i els recursos que ofereixen a les persones dependents i a les seves famílies.

Durant el curs  també es fa un acompanyament  perquè les persones participants segueixin formant-se  per assolir el nivell mínim que la llei obliga per treballar als diferents serveis que ofereixen atenció a la persona dependent. Per aquest motiu s’han destinat 51 hores a fer repàs de matemàtiques, llengua castellana i  catalana per assolir els coneixements que els permetrà superar la prova d’accés a la formació ( Certificat de Professionalitat Nivell II d’Atenció Sociosanitaria a persones dependents en Institucions Socials ).

Aquestes persones també han rebut de manera transversal, el suport del Dispositiu d’Inserció Sociolaboral Ribera d’Ebre VIVA. S’ha fet un acompanyament a cadascuna de les persones participants per a trobar feina: millora del currículum adaptat al sector, se’ls ha informat dels diferents àmbits i entitats on poden trobar feina i se’ls seguirà donant suport fins a la seva inserció al mercat de treball.

Finalitzat el curs es pot dir que els resultats són molt positius, de les 10 persones que van iniciar el curs, l’han finalitzat 8 i les 2 que no ho han fet és perquè han trobat feina.

D’aquestes 8, 6 faran la formació de CP d’Atenció sociosanitaria a persones dependents a institucions, si superen la prova de nivell que es facilita des del mateix curs, prova que realitzaran el 27 de desembre.

En conseqüència, es preveu que 6 de les 8 persones que han realitzat el curs podran estar treballant d’aquí 6 mesos, quan finalitzin la formació de Certificat de professionalitat a Residències, Serveis d’Atenció a Domicili, Centre de dia, … persones, algunes d’elles que es trobaven en situació d’atur de llarga durada i han fet una aposta per formar-se en un nou sector amb molta demanda de personal qualificat, una demanda en creixement que es preveu que continuï augmentant els pròxims anys.

La última edició del curs, que es va impartir durant el 2020 un 75% de les persones que van finalitzar la formació han treballat com a cuidadores  a diferents centres de la comarca i voltants. Veient l’esforç i la implicació de les persones que han realitzat aquest curs, esperem obtenir com a mínim el mateix resultat en la edició d’aquest any 2021.

Durant el 2022 des del projecte Ribera d’Ebre VIVA es pretén donar un pas més envers a la professionalització d’aquest sector, fent una aposta important per acompanyar i donar suport a aquelles persones que vulguin emprendre una activitat econòmica en el camp d’atenció a les persones dependents, mitjançant el desenvolupament d’una nova acció anomenada “Assistència tècnica per a l’acompanyament en el desenvolupament competencial personal per generar projectes empresarials en l’àmbit social d’atenció a les persones”, que incidirà a la vegada, amb la millora de la qualitat del treball de les persones que es dediquen a la cura de tercers.

Per a l’any 2022 hi ha altres accions formatives previstes, amb l’objectiu  d’oferir la possibilitat de millorar en la professionalització de les persones en recerca de feina de diferents sectors, oferint  les següents formacions: Operari de la construcció, Peó agrícola especialitzat en poda i Operari de celler i molí. Més informació a la pàgina web: www.riberadebreviva.org

Aquestes formacions estan subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i es planifiquen a partir de les necessitats i demandes expressades per l’empresariat de la comarca, ja que l’objectiu és donar resposta a les necessitats del mercat laboral de la Ribera d’Ebre.