2024 – COMERÇ
Assistència tècnica per dinamització del comerç a la Ribera d’Ebre

L’acció que es planteja a continuació, dona resposta a les necessitats detectades l’any 2022, en el desenvolupament de l’acció, Assistència tècnica per a la dinamització del sector comercial, desenvolupada l’any passat en el marc del projecte Ribera d’Ebre VIVA i dona continuïtat a aquesta acció.

Fruit de les conclusions de la diagnosi, s’han definit un conjunt les línies de treball a desenvolupar durant els propers anys, essent les prioritzades per part dels agents del sector per a l’any 2024 les següents:

La sensibilització dels residents

Campanyes de comunicació

Comunicació de l’oferta

Formació

Comerç sostenible: economia circular

Relleu generacional

L’objectiu general de l’acció és acompanyar els comerciants de la Ribera d’Ebre per garantir la competitivitat dels seus comerços, mantenir l’ocupabilitat del sector i incidir en la fixació de la renda al territori així com sensibilitzar a la població local de la necessitat de comprar al comerç de proximitat.

I com a objectius específics:

 • Millorar les competències professionals de les persones ocupades en el sector

 • Evitar la desertització comercial dels municipis de la Ribera d’Ebre

 • Suport per cercar relleu generacional als negocis que en tenen manca

 • Fomentar les bones pràctiques d’economia circular i el comerç sostenible

 • Sensibilitzar els residents de la Ribera d’Ebre sobre la importància de mantenir el comerç de proximitat

Les activitats que es duran a terme durant l’any 2024, responent a les línies de treball que s’han mencionat al principi són:

 • Realització de sessions informatives sobre temes d’interès per al sector comercial

 • Servei d’acompanyament personalitzat al sector comercial

 • Suport a les empreses amb manca de relleu generacional

 • Suport a la visualització d’accions de comunicació conjuntes

 • Comunicació de dades objectives del sector

 • Comunicació de bones pràctiques d’economia circular identificades

 • Millorar la presencia dels productes locals als establiments comercials de la Ribera d’Ebre

Notícies relacionades