EL GOVERN PASSA A L‘ACCIÓ PER FOMENTAR LA IGUALTAT ENTRE HOMES I DONES A L’EMPRESA
Ribera d'Ebre, 10 d'octubre de 2019

El govern de la Generalitat ha posat, ara sí, mans a l’obra per començar a implementar d’una vegada per totes els canvis tan necessaris i que tant s’han reclamat durant aquests últims anys per aconseguir una igualtat d’oportunitats i tracte entre homes i dones en tot el món empresarial.

Els Plans d’Igualtat són un conjunt de mesures que  serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre gèneres a l’empresa,  però que de retruc permeten també augmentar la motivació i el compromís amb la feina dels treballadors.

Des d’aquest 2019 i fins l’any 2022, s’anirà desenvolupant el I Pla de suport a les empreses destinat al foment de la igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes en el treball, que el mateix govern va aprovar a mitjans del mes de setembre. Es tracta d’una nova mesura que complementa i aprofundeix a l’aprovada al mes de març la qual obliga les empreses de 50 treballadors o més a tenir un Pla d’Igualtats, fins llavors només estaven obligades les que en tenien més de 250.

El Pla ara aprovat, amb un pressupost de 970.000 euros per tot el període, busca principalment incentivar a les empreses a impulsar la igualtat entre treballadors i treballadores a tots els nivells empresarials. Per a aconseguir-ho s’han definit diferents objectius, que es concreten en tres:

  1. Acompanyar a les empreses i organitzacions en el disseny i aplicació de plans d’igualtat: Es facilitarà la redacció de Plans d’Igualtat. Es cercaran i publicaran recursos per a la seva elaboració i aplicació. A més, es destinaran recursos a realitzar sessions informatives per explicar les 3 eines de les que disposa la DGI.
  2. Fer efectiva la qualitat i transparència dels Plans i mesures d’igualtat: Es definirà un sistema de comunicació amb empreses i organitzacions amb l’obligació de registrar aquest Pla d’Igualtat. La DGI controlarà els terminis de vigència i ho comunicarà a les empreses.
  3. Potenciar la gestió de les polítiques d’igualtat per part de persones qualificades: Es busca augmentar el nombre de professionals de la igualtat a les empreses, valorant el fet de comptar amb un professional de la igualtat com a “criteri meritori” dins de l’adjudicació del nou distintiu d’excel·lència empresarial en matèria d’igualtat. Es prendran accions amb l’objectiu de fer més visibles aquestes figures professionals, s’oferirà formació en matèria d’igualtat en l’àmbit laboral i es promourà la formació de les persones de referència als ens locals en matèria d’igualtat de gènere.

Amb aquestes mesures, s’espera que durant aquests propers anys les desigualtats empresarials, en termes de condicions i també d’oportunitats, entre homes i dones vagin disminuint al major ritme possible.

Podeu trobar el Pla i l’Acord de Govern en aquest enllaç.

Durant el mes de novembre es realitzarà un curs sobre l’aplicació pràctica de la igualtat de gènere en l’àmbit laboral. Impartit per Sònia González, es realitzarà durant dues sessions (els dijous 7 i 14 de novembre) al Mas Carandell.