APRÈN I EMPRÈN, un nou programa innovador que oferirà acompanyament per tirar endavant iniciatives empresarials en el sector de cura a les persones.
Móra d'Ebre, 14 de març de 2022

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre en el marc del projecte Ribera d’Ebre VIVA inicia el programa APRÈN I EMPRÈN, que neix amb la voluntat d’acompanyar a aquelles persones que vulguin crear una empresa en el sector de cura a les persones, donant resposta als nous reptes del present i del futur amb més garanties d’èxit.

Precisament, el sector del serveis a les persones amb necessitats especials està en creixement, tant en quantitat com en la varietat de necessitats a cobrir: des de les necessitats bàsiques (ajudar a vestir-se o a menjar, neteja, gestions diverses, etc.) com necessitats psicosocials. Pel costat de les persones amb edat avançada, l’envelliment de la població és un factor molt important. Però n’hi ha d’altres, com l’increment de les persones amb diferents tipus de diversitat funcional (tant física com psicològica) que afecta a totes les edats i a la cura d’infants. Finalment, quan parlem de cura a les persones, en general, la dificultat de conciliació personal de les persones amb familiars dependents al seu càrrec, fa necessari contractar determinats serveis.

Paral·lelament, tant el tipus de necessitat com la manera de cobrir les necessitats de tots aquests col·lectius està veient-se afectat per canvis socioculturals i tecnològics, entre d’altres. Les necessitats de les persones canvien en funció de la generació a la que pertanyen i, per exemple, les necessitats d’oci, culturals i intel·lectuals, cada vegada estan més presents en les persones de més edat. Per tot l’anterior, s’obra una finestra d’oportunitat a la creació de nous models de negoci exitosos o a la reformulació dels existents.

APRÈN I EMPRÈN, vol doncs, oferir l’oportunitat a totes les persones que són professionals del sector de serveis a la cura de les persones en el sentit ampli o aquelles que treballen per compte d’altres però volen ampliar les seves alternatives professionals, puguin tirar endavant la seva pròpia iniciativa empresarial.

Es preveu que hi participin, principalment, dones, per bé que els serveis a les persones amb necessitats especials és un sector molt feminitzat. Tanmateix, s’espera que també hi participin homes, ja que també representa una estratègia per vetllar per a la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, contribuint a trencar la bretxa de gènere en aquest sector.

Un programa innovador

Per tot l’anterior, s’ha dissenyat un programa que té en compte diferents elements innovadors:
En primer lloc, la metodologia de l’emprenedoria en clau de competències, és un model que situa a les persones, amb les seves circumstàncies i els seus coneixements, habilitats, aptituds i actituds (competències) en l’eix central de l’activitat d’un projecte. Partint de la premissa que tot allò que afecta a la persona, també afecta al projecte o empresa, es treballarà a parts iguals tant la dimensió personal (factors de l’entorn, personals i competencials) com empresarial (model de negoci, recursos, etc. ).

En segon lloc, un programa de continguts multidisciplinars, on es treballaran, tant els aspectes tècnics del projecte empresarial com les habilitats emprenedores, emprant una combinació de tècniques i estratègies d’àmbits tant diferents com la gestió empresarial en la seva globalitat, el lideratge, la creativitat, l’economia, la psicologia i les humanitats. Aquests continguts es donaran en sessions grupals amb metodologies d’aprenentatge molt dinàmiques i pràctiques i a través d’assessoraments individuals per tal d’adaptar-nos cas per cas.
En tercer i últim lloc, s’inclou aprenentatges en el sector de cura a la persona per tal de millorar els coneixements de qui ja s’hi ha dedicat o per introduir-hi aquelles que vinguin d’altres àmbits, visites a empreses de referència en l’àmbit per conèixer experiències reals i d’èxit o la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses per tal d’aprofundir en el funcionament i gestió empresarial.

Per a l’execució del programa comptarem amb el suport del Servei d’emprenedoria del Consell Comarcal i amb la participació de Cresàlida, organització que ha dissenyat la part d’emprenedoria del programa i el conjunt de metodologies en les que es fonamenta.

Per rebre més informació podeu contactar amb el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre al telèfon 977 401 851, per correu electrònic insercio@riberaebre.org o a través del següent formulari.

*El projecte Ribera d’Ebre VIVA està impulsat pel Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.