2016 – COMERÇ
Assistència tècnica per a l‘execució del Pla de dinamització del comerç a la Ribera d’Ebre

sortida_5

Al 2015 s’elabora una diagnosi del sector comercial a la comarca, amb l’anàlisi de dades primàries i secundàries, i s’estableix una DAFO que ha permet definir les línies estratègiques de futur pel sector i uns objectius específics per tal de millorar la professionalització del sector comercial als 14 municipis de la comarca, així com, un conjunt d’actuacions a un horitzó de 4 anys que permetin assolir aquests objectius a través d’un Pla de dinamització del comerç de la Ribera d’Ebre 2016-2019.

També al 2015 es va crear un grup de treball, amb representants públics i privats (comerciants i representants de les associacions de comerciants) com un espai de debat per consensuar, validar i prioritzar les actuacions a dur a terme per aconseguir la dinamització del sector comercial de la Ribera d’Ebre.

Durant el 2016 s’executa una part de les actuacions del Pla de dinamització del comerç de la Ribera d’Ebre i, concretament, es va treballar en:

  1. Crear de la marca “Ribera d’Ebre Comerç”.
  2. Donar suport a les associacions de comerciants de la comarca.
  3. Sensibilitzar als riberencs en el comerç local.
  4. Crear sinèrgies entre el sector comercial i el sector turístic.
  5. Donar notorietat al comerç a través de les xarxes socials.
  6. Conèixer un cas de bones pràctiquesde dinamització comercial amb comerciants de la comarca.