Subvencions per al manteniment i represa de les activitats comercials d’empreses de la Palma d’Ebre


Termini

Del 28 d’octubre de 2020 al 18 de novembre de 2020

Qui ho pot sol·licitar?

Les empreses o persones autònomes que tinguin un establiment comercial al municipi de la Palma d’Ebre, hagin estat obligades a cessar l’activitat o reduir-la en comparació amb l’exercici 2019, a causa de la Covid-19 i que tinguin tota la documentació al dia respecte a l’establiment i/0 als seus treballadors.

Què subvenciona?

La subvenció és per sufragar:

  • Les despeses habituals relacionades amb l’activitat econòmica que s’han continuat pagant malgrat el tancament de l’establiment, com ara llum, aigua, lloguer, salaris i seguretat social.
  • Les despeses necessàries per a l’adequació de l’activitat i/o de l’establiment a les condicions per a la prevenció de la Covid-19 (compra d’EPIs per al personal, reconfiguració de l’espai, instal·lació de mampares, etc.)
  • Els beneficis deixats d’obtenir, en comparació amb el 1r semestre de l’any 2019.

Què he de complir?

En cas de les persones jurídiques, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:
 Tenir un establiment comercial al municipi de la Palma d’Ebre.
 Haver estat obligat a cessar l’activitat o reduir-la en comparació amb l’exercici 2019, a causa de la Covid-19.
 Tenir tota la documentació al dia respecte a l’establiment i als seus treballadors.
En cas de les persones físiques que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:
 Tenir un establiment comercial al municipi de la Palma d’Ebre.
 Haver estat obligat a cessar l’activitat o reduir-la en comparació amb l’exercici 2019, a causa de la Covid-19.
 Tenir tota la documentació al dia respecte a l’establiment i al lloc de treball.

Quina quantitat em poden donar?

Fins a 6.000 euros per sufragar despeses i fins a 4.000 per sufragar beneficis deixats d’obtenir.

Com el puc demanar?

Seguint el següent enllaç

Resum detalls

Subvencions per al manteniment i represa de les activitats comercials d’empreses de la Palma d’Ebre

Dates
Del 29/10/2020 al 18/11/2020

Categories

Organisme gestor Ajuntament de la Palma d'Ebre