Ajut a la destil·lació de subproductes de la vinificació 2024


Termini

Fins al 16 de setembre de 2024.

Qui ho pot sol·licitar?

Aquest ajut va destinat a les empreses destil·ladores autoritzades que hagin destil·lat subproductes obtinguts en territori de l’Estat i que operin a Catalunya.

Què subvenciona?

Aquests ajuts tenen per objecte auxiliar la destil·lació de subproductes de la viticultura que hagi estat realitzada d’acord amb les condicions que es fixen a l’annex VIII, part II, secció D del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell i d’acord amb l’Ordre ARP/354/2016, per la qual es regula l’eliminació obligatòria de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm.

Quina quantitat em poden donar?

L’ajuda consistirà en un pagament als destil·ladors autoritzats per l’alcohol obtingut que compleixi els requisits de l’article 50, per un import de:

a) 1,100 EUR/hectògrad (% vol/hl) per a alcohol brut obtingut a partir d’orujos.

b) 0,500 EUR/hectògrad per a alcohol brut obtingut a partir de vi i mares.

Als efectes de càlcul de l’alcohol que ha d’arribar a destinació, cal tenir en compte els percentatges de pèrdua d’acord amb el que indica l’article 50.5.

Com a compensació a les despeses de transport i recollida dels subproductes, el destil·lador pagarà al productor els imports següents quan aquest últim demostri haver suportat aquestes despeses:

a) 0,571 EUR/hectògrad pels orujos lliurats.

b) 0,400 EUR/hectògrad pel vi i mares lliurats.

Com el puc demanar?

Tota la informació de la convocatòria la trobaràs en el següent enllaç

Normativa

Resolució convocatòria d’ajut

Bases reguladores

Resum detalls

Ajut a la destil·lació de subproductes de la vinificació 2024

Dates
Del 26/04/2024 al 16/09/2024

Categories

Organisme gestor Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural