Programa Pyme Innova 2024


Termini

El termini estarà obert des del 6 de maig al 30 de juliol del 2024

Qui ho pot sol·licitar?

Subvenció adreçada a PIMES i autònoms de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Tortosa, en el cas de la Ribera s’inclou els municipis de Rasquera i Ginestar, que es troben donades d’alta al cens del IAE.

Què subvenciona?

L’objectiu de la convocatòria és la concessió de subvencions a empreses  per a la implantació de solucions innovadores en el marc del Programa Pyme Innova

  • Fase I.  Assessorament a la PIME – Diagnòstic Assistit en Innovació que permetrà a la Pime un diagnòstic assistit en matèria d’ innovació a l’ empresa, que permet conèixer el nivell de competitivitat de l’ empresa, en el seu entorn econòmic i de mercat.
  • Fase II. Implantació de Solucions Innovadoresen la qual es donarà suport econòmic a les PIMES en la incorporació de solucions i mètodes de gestió de la innovació derivats de les recomanacions efectuades en el diagnòstic. Aquesta segona fase preveu també actuacions de seguiment i acompanyament per part de les entitats camerals

Quina quantitat em poden donar?

El servei de diagnòstic assistit en innovació i el seguiment de la implantació són serveis cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regidonal (FEDER), per la Cambra de Comerç.

Els ajuts econòmics per a la implantació de solucions el finançament de l’import elegible per al desenvolupament de la implantació és aportat en un 40% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, al Programa Pluriregional de Espanya FEDER 2021-2027, i un 60% per l’empresa beneficiària.

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit en el següent enllaç

Normativa

Extracte de la convocatòria al BOPT

Text íntegre de la convocatòria 

 

Resum detalls

Programa Pyme Innova 2024

Dates
Del 06/05/2024 al 30/07/2024

Categories

Organisme gestor Cambra de Comerç de Tortosa