Ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la crisi de la Covid-19


Termini

Del 21 de al 28 de setembre de 2020

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiàries d’aquest ajut les persones productores, físiques o jurídiques, que en el moment de presentar la sol·licitud compleixin els requisits de les bases.

Què subvenciona?

L’objecte dels ajuts és compensar al productors agraris per la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament dels canals de comercialització HORECA de productes peribles i altres com a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19.

Què he de complir?

Les persones beneficiàries han de:

 • Ser titulars d’explotacions agràries que hagin presentat la DUN 2020. Les persones operadores que no estiguin obligades a presentar la DUN, han d’estar inscrites en els registres corresponents.
 • Ser productors/res dels productes següents:
  • Fruita i productes hortícoles
  • Llegums i cereals destinats a consum humà
  • Carn de boví, oví, cabrum, equí, conill i aviram, llets i derivats làctics frescos, i ous
  • Mel, oli d’oliva verge, productes transformats de fruita i horta
 • Tenir la condició de PIME
 • Tenir un decreixement de facturació de, com a mínim, el 30% (inclosa la facturació on-line) durant algun dels mesos dins del període comprès entre l’1 de març de 2020 i el 30 de juny del 2020, en relació al mateix període de l’any anterior
 • Haver realitzat entre el 20 de maig de 2020 i el 20 de setembre de 2020 la donació dels productes mencionats anteriorment que no s’han pogut comercialitzar

Quina quantitat em poden donar?

L’import de l’ajut no pot ser superior al 85% del valor de la producció no venuda. L’import màxim de l’ajut no podrà superar:

 • En el cas dels productors del punt 2.1.no podrà superar els 15.000€ euros per persona beneficiària, excepte en el cas de la fruita seca, la mel, l’oli d’oliva verge, els productes transformats de fruita i verdura i elaborats a base de carn de porc, en què serà de 4.000€.
 • En el cas dels productors del punt 2.2, el màxim serà de 75.000€ per beneficiari, excepte en el cas de la fruita seca, mel, oli d’oliva verge, transformats de fruita i verdura i elaborats a base de carn de porc, que serà de 30.000€.
 • En el cas dels productors del punt 2.3 i el 2.4, el màxim ser de 10.000€ per beneficiari.
 • En el cas de SAT, el càlcul es farà aplicant el màxim per tipus de producte i nombre de socis, amb un màxim de 75.000€, excepte en el cas de la fruita seca, la mel, l’oli d’oliva verge, els transformats de fruita i verdura, i els elaborats a base de carn de porc, en què el límit serà de 30.000€.

Com el puc demanar?

http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajuts-productors-agraris-covid

Resum detalls

Ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la crisi de la Covid-19

Dates
Del 21/09/2020 al 28/09/2020

Categories

Organisme gestor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya