Ajut per al foment de la incorporació de persones majors de 45 anys al mercat de treball


Termini

Fins al 30 de setembre de 2020

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiàries d’aquesta subvenció les persones físiques i jurídiques amb capacitat per contractar laboralment, amb centre de treball a Catalunya.  No es consideren entitats beneficiàries les administracions públiques i les seves entitats dependents o vinculades, les empreses d’inserció i les empreses de treball temporal.

Què subvenciona?

El programa “Foment de la incorporació de persones majors de 45 anys al mercat de treball” vol incentivar, mitjançant la concessió de subvencions, la contractació i la creació d’ocupació per a persones majors de 45 anys que es troben en situació d’atur i amb dificultats per reincorporar-se al mercat laboral.

Aquest ajut subvenciona els contractes de treball per una durada mínima de 6 mesos i una durada màxima de 12 mesos, tret de la contractació de persones discapacitades que podrà ser màxim de 18 mesos. La jornada laboral a subvencionar està entre el 50% i el 100%

Què he de complir?

Les contractacions subvencionades en el marc d’aquest programa es destinen persones treballadores majors de 45 anys, que es trobin en situació d’atur (durant un període seguit de 6 mesos), i que estiguin inscrites com a demandants d’ocupació no ocupat (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Quina quantitat em poden donar?

El SOC subvenciona els contractes de treball per una durada mínima de 6 mesos i una durada màxima de 12 mesos, tret de la contractació de persones discapacitades que podrà ser màxim de 18 mesos. La jornada laboral a subvencionar està entre el 50% i el 100%

Com el puc demanar?

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/21129-Foment_incorpporacio_majors_45_anys?category=76e71568-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Resum detalls

Ajut per al foment de la incorporació de persones majors de 45 anys al mercat de treball

Dates
Del 18/03/2020 al 30/09/2020

Categories

Organisme gestor Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)