Programa per al creixement i competitivitat de l’empresa artesana


Termini

De les 9:00 hores del dia 22 de juny de 2023 i acaba a les 14:00 hores del dia 19 de juliol de 2023.

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser persones beneficiàries les persones autònomes i empreses que desenvolupin activitats incloses en el Repertori de famílies d’oficis artesans publicat a l’annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l’activitat artesanal.

Què subvenciona?

Qualsevol tipologia d’actuació que permeti millorar el creixement i la competitivitat de l’empresa artesana, així com aquells aspectes estructurals necessaris per consolidar i reforçar la seva activitat, tals com:

  • Inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística: creació de la pàgina web i comerç en línia, alta i gestió dels perfils corporatius a les principals xarxes socials, contractació de serveis externs de community management, consultoria i assessorament tecnològic, actuacions de màrqueting digital.

Els projectes a subvencionar relacionats amb la transformació digital s’han de dur a terme a través d’empreses especialitzades del sector que puguin acreditar la seva experiència. En cas de tractar-se de projectes d’assessorament tecnològic, la consultoria ha d’estar registrada a la bossa d’assessores i assessors tecnològics del CCAM.

En el cas dels projectes de transformació digital, a més, han d’estar disponibles obligatòriament en llengua catalana.

  • Anàlisi i implementació d’actuacions per potenciar i millorar la sostenibilitat de la producció, com la reducció i l’eficiència en el consum d’energia, la reutilització de matèries, el tractament de residus, la disminució de la petjada de carboni.
  • Actuacions de comercialització, promoció i difusió (físiques i/o on-line), com fires, exposicions i concursos (nacionals i internacionals), vídeos promocionals, contractació de serveis professionals per a la penetració en nous mercats (agents, representants, etc.), serveis de branding.
  • Actuacions de consolidació de l’estructura, com adquisició o reparació de maquinària (imprescindible que la reparació la realitzi una empresa especialitzada), equips de suport i programari per a la millora de la producció, la gestió i el disseny de productes, contractació d’estudis de disseny per a l’elaboració de noves col·leccions de producte, despeses fixes d’estructura (com lloguers, subministres, hostings, dominis i despeses de manteniment web), adquisició de matèria primera a proveïdors externs.

Que la inversió mínima subvencionable per la totalitat de les despeses de les diferents actuacions sigui de 1.000,00 euros.

En el cas de lloguer o subministres, el sol·licitant ha de ser el titular del contracte corresponent i els establiments s’han de destinar a la realització d’una activitat inclosa en el Repertori de famílies d’oficis artesans.

És indispensable que els projectes estiguin totalment operatius en data del 31 de desembre de 2023.

L’acció objecte de subvenció s’ha d’executar de manera efectiva durant l’any 2023, de l’1 de gener al 31 de desembre.

Quina quantitat em poden donar?

Fins el 50% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 1.000 euros per a despeses de consolidació de l’estructura, i un màxim total de 2.500 euros (incloent les despeses de consolidació de l’estructura). Aquest import màxim es podrà modificar en funció de les disponibilitats pressupostàries de la convocatòria.

Com el puc demanar?

Trobaràs l’accés al tràmit en el següent enllaç, a partir del dia 22 de juny.

Normativa relacionada:

Resum detalls

Programa per al creixement i competitivitat de l’empresa artesana

Dates
Del 22/06/2023 al 19/07/2023

Categories

Organisme gestor Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya