Cupons a l’estratègia


Termini

Des del dia 16 de maig fins a les 14:00 hores del dia 21 de juliol de 2023.

Qui ho pot sol·licitar?

Empreses industrials o de serveis connexos (excepte les microempreses) amb establiment operatiu a Catalunya.
Es consideren empreses industrials i de serveis connexos aquelles que l’activitat principal de les quals estigui inclosa en alguns dels codis de la CCAE-2009 (Classificació catalana
d’activitats econòmiques) de l’annex 3 de les bases EMT/1498/

Què subvenciona?

Assessorament extern adreçat a acompanyar als membres del comitè de direcció i altres persones clau de l’organització en un procés de reflexió sobre el seu model de negoci i
la seva capacitat per canviar.
Aquest assessorament extern, vinculat a un servei d’assessorament estratègic, ha de ser realitzat per una persona assessora acreditada per ACCIÓ, en el moment de fer la
sol·licitud d’ajut, en les àrees d’expertesa de estratègia o gestió de la innovació.
La persona assessora acreditada acompanyarà a les persones clau de l’empresa en un procés de reflexió estratègica de futur, que consisteix en:
– Identificar quins canvis poden impactar al model de negoci actual de l’empresa.
– Identificar i/o conceptualitzar iniciatives a explotar o àrees d’oportunitat a explorar per donar resposta als canvis identificats.
– Prioritzar les iniciatives o àrees d’oportunitat més rellevants per assegurar la sevacompetitivitat futura

Els projectes subvencionats es podran executar des de l’1 de gener de 2023 i el 30 de setembre de 2024.

Quina quantitat em poden donar?

Ajut màxim de 8.000 euros.

Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i solen exhaurir-se en poc temps.

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit en el següent enllaç.

En el següent enllaç trobareu tota la informació sobre aquest ajut.

Normativa relacionada:

Resum detalls

Cupons a l’estratègia

Dates
Del 16/05/2023 al 21/07/2023

Categories

Organisme gestor ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa