Cupons a la competitivitat empresarial


Termini

Del 16 de juliol a 17 de novembre de 2020

Qui ho pot sol·licitar?

En el marc d’aquest ajut es reparteixen diferents cupons amb entitats beneficiàris diferenciades:

 • Cupons en innovació i estratègia: Petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya i un mínim de quatre anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.
 • Cupons a la Indústria 4.0: Petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya, i com a mínim amb 4 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut, comptats a partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg) o la data d’alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d’empresaris individuals.
 • Cupons de Finançament, els beneficiaris són les PIMES.
 • Cupons Startup, els que jan de complir diversos requisits:
  • Tenir personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis fundadors. No es consideren beneficiaris els empresaris individuals.
  • Que l’equip fundador siguin emprenedors, no pas empreses o institucions, i que aquests tinguin la majoria del capital de l’empresa (+50%).
  • Que hagin transcorregut més de sis mesos i menys de 10 anys des de la seva constitució a data de la sol·licitud de l’ajut, comptats a partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg) o la data d’alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d’empresaris individuals.
  • Que desenvolupa un producte, servei o model de negoci clarament innovador i té un alt potencial de creixement.

Què subvenciona?

Aquest programa subvenciona la contractació de serveis en forma de cupons prestats per proveïdors acreditats per ACCIÓ mitjançant les respectives Resolucions per a l’acreditació d’assessors, de mentors i entitats TECNIO publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Els serveis subvencionables per a cada programa són els següents:

 • Cupons d’innovació i estratègia: tenen per objectiu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis d’innovació i d’implementació de tecnologies que incloguin aspectes com el model d’innovació, la sostenibilitat, la propietat del coneixement, la fiscalitat de la innovació i la transformació de model de negoci.
 • Cupons Indústria 4.0: tenen per objectiu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis d’innovació i implementació de tecnologies que incloguin els aspectes relacionats amb la transformació tecnològica cap a la Indústria 4.0, amb la finalitat que els beneficiaris millorin els seus productes, serveis i/o processos.
 • Cupons startup: tenen per objectiu l’acompanyament en la presa de decisions operatives i/o estratègiques per encarar l’escenari de futur postCOVID19 i, més concretament, per tal de donar suport a les necessitats immediates derivades d’aquest escenari de finançament, vendes, revisió del model de negoci i/o de l’estructura i organització interna per valorar quins canvis fer per reconduir el projecte.
 • Cupons finançament: tenen per objectiu que l’empresa rebi assessorament i/o acompanyament en el refinançament del passiu, en la cerca de finançament o en la realització d’un pla de contingència per part del proveïdor acreditat.

Quina quantitat em poden donar?

Es considera subvencionable únicament el cost de la prestació del servei d’assessorament o implementació per part d’un proveïdor acreditat per ACCIÓ.

La quantia específica depèn del programa i s’estableix en els següents imports:

 • Cupons d’innovació i estratègia: la quantia de subvenció màxima d’aquest programa serà de 2.500,00 euros
 • Cupons Indústria 4.0: la quantia de subvenció màxima d’aquest programa serà de 20.000,00 euros
 • Cupons startup: la quantia de subvenció màxima d’aquest programa serà de 1.600,00 euros
 • Cupons finançament: la quantia de subvenció màxima d’aquest programa serà de 2.500,00 euros

Com el puc demanar?

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/llistat-ajuts/tramits/Cupons-a-la-Competitivitat-Empresarial

Resum detalls

Cupons a la competitivitat empresarial

Dates
Del 16/07/2020 al 17/11/2020

Categories

Organisme gestor ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa