Cupons a la internacionalització


Termini

Del 16 de juliol a 15 d’octubre de 2020

Qui ho pot sol·licitar?

Aquest ajut va dirigit a petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya que:

  • No tinguin un volum d’exportacions superior al 15% del total de la seva facturació en el darrer exercici tancat i,
  • Acreditin una facturació mínima de 100.000 € i una facturació mínima per exportacions de 5.000 € l’any.

Què subvenciona?

L’objecte d’aquests programa és la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis en forma de Cupons a la Internacionalització prestats per proveïdors acreditats per ACCIÓ. El Programa de Cupons a la Internacionalització ofereix ajuts a empreses per a la contractació de serveis orientats a la seva internacionalització. Els proveïdors als que es poden contractar els serveis són els que mantinguin una acreditació vigent d’acord amb l’establert a les Resolucions per les quals s’estableixen els requisits i el procediment d’acreditació dels agents de suport a la internacionalització, de la categoria següent:

  • Entitats d’assessorament especialitzades en processos d’internacionalització.
  • Entitats que hagin signat durant els anys 2019-2020 un conveni amb el Departament d’Empresa i Coneixement per a la prestació de serveis similars

Els serveis que es poden subvencionar mitjançant aquest programa són:

  • Plans de promoció internacional. Hauran d’incloure els següents estadis: selecció de producte/servei a internacionalitzar, preselecció de països, selecció de països, selecció de canal de distribució, llistat de potencials clients.
  • Subcontractació Export Manager.

Quina quantitat em poden donar?

Es considera subvencionable el cost de la prestació al beneficiari dels serveis subvencionats per part de l’entitat d’assessorament especialitzada en processos d’internacionalització.

La intensitat de l’ajut serà d’un màxim del 80% del cost del servei, amb un màxim d’ajut de 2.400 euros pels plans de promoció internacional i de 4.000 euros per la subcontractació export manager.

Com el puc demanar?

http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20320_Programa_Cupons_internacionalitzacio

Resum detalls

Cupons a la internacionalització

Dates
Del 16/07/2020 al 15/10/2020

Categories

Organisme gestor ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa