Programa Pyme Cibersegura 2024


Termini

El termini estarà obert des del 6 de maig al 30 de juliol del 2024

Qui ho pot sol·licitar?

Subvenció adreçada a PIMES i autònoms de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Tortosa, en el cas de la Ribera s’inclou els municipis de Rasquera i Ginestar, que es troben donades d’alta al cens del IAE.

Què subvenciona?

L’objectiu de la convocatòria és la concessió de subvencions a empreses  per a la implantació de solucions innovadores en el marc del Programa Pyme Innova

  • Fase I.  Diagnòstic Assistit en Pime Cibersegura que permetrà a la Pime avaluar la seva dependència de la tecnologia de la informació i comunicació (TIC), els riscos cibernètics als quals està exposada, la seva cultura de seguretat de la informació i els protocols d’actuació.
  • Fase II. Ajudes per al pla personalitzat i implantació en la qual es donarà suport econòmic a les PIMES per a realitzar la implantació de les solucions establertes en el Diagnòstic per a cada empresa, juntament amb la memòria del projecte a implantar.

Quina quantitat em poden donar?

El servei de diagnòstic assistit és gratuït per a l’empresa.

Els ajuts econòmics per a la implantació dels plans d’acció de l’import elegible associat serà variable en cada cas, fixant-se un màxim de 4.280 € per empresa. El percentatge màxim d’ajuda és de 40% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, al Programa Pluriregional de Espanya FEDER 2021-2027, i un 60% per l’empresa beneficiària.

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit en el següent enllaç

Normativa

Extracte de la convocatòria d’ajut BOPT

Text íntegre de la convocatòria 

 

 

Resum detalls

Programa Pyme Cibersegura 2024

Dates
Del 06/05/2024 al 30/07/2024

Categories

Organisme gestor Cambra de Comerç de Tortosa