Ajudes a les empreses de Móra la Nova per a la promoció de l’ocupació – any 2022


Termini

Del 17 al 30 d’octubre de 2023

Qui ho pot sol·licitar?

Podran ser beneficiaris de la subvenció els empresaris, siguin persones físiques o jurídiques, radicats a Móra la Nova, que contractin veïns del municipi que portin més d’un any empadronats, que no hagin reduït plantilla en els tres mesos anteriors a la data de la contractació per a la qual es sol·licita la subvenció i que no siguin deutors per cap concepte de l’Ajuntament de Móra la Nova.

Què subvenciona?

L’Ajuntament de Móra la Nova, per poder potenciar i incentivar la creació de llocs de treball al municipi i, alhora, l’ocupació dels seus veïns, davant la situació generalitzada de crisi econòmica, estableix una línia de concessió de subvencions públiques per al foment de la implantació empresarial i l’ocupació al municipi de Móra la Nova.

Són objecte de la subvenció els contractes de treball celebrats durant l’any 2022 amb veïns del municipi que portin més d’un any empadronats.

Les contractacions formalitzades, de l’1 de gener de 2022 fins el dia 31 de desembre de 2022, es presentaran en el termini màxim de deu dies hàbils comptats des de 17 d’octubre de 2023

Quina quantitat em poden donar?

La dotació total dels ajuts és de 2.725 euros

Com el puc demanar?

Tota la informació sobre les subvencions que atorga l’ajuntament es pot consultar en el següent enllaç

La convocatòria de la subvenció es pot descarregar aquí

 

Resum detalls

Ajudes a les empreses de Móra la Nova per a la promoció de l’ocupació – any 2022

Dates
Del 17/10/2023 al 30/10/2023

Categories

Organisme gestor Ajuntament de Móra la Nova