LÍNIA CAPITALCOOP 2017, FINANÇAMENT
Mora d'Ebre, 26 de juny de 2017

Ets una cooperativa o societat laboral i vols finançament pel teu negoci???

Demana la Línia Capitalcoop  abans del 31 d’octubre i, podràs accedir a una subvenció per les aportacions destinades a increment del capital social de la teva empresa, realitzades en el període des d’1 de novembre de 2016 fins 31 d’octubre de 2017.

D’aquesta manera s’espera que cooperatives i societats laborals reforcin el creixement i la consolidació de les seves empreses.

Tipologies de subvenció:

 Linia 1, a l’import de l’aportació: La subvenció finançarà fins al 33,34 % de l’import de l’aportació  destinada a la capitalització de la cooperativa o societat laboral, no remunerada, amb un import màxim de 2.000.-€ per soci. L’aportació mínima de capital ha de ser d’un import de 4.500.-€ euros, dels quals s’ha d’haver desemborsat efectivament al compte de la cooperativa o societat laboral un mínim de 3.000.- € abans de la sol·licitud de la subvenció.

 Linia 2, als interessos o cost financer associat al préstec: La subvenció finançarà la reducció del tipus d’interès fixat per l’entitat de crèdit que concedeix el préstec en 3,5 punts, fins un màxim de 500 € per persona física o jurídica.

Una mateixa persona física o jurídica, podrà presentar, de forma simultània, una  única sol·licitud per la línia 1 i per la línia 2. La presentació de sol.licituds s’han de fer a les  Oficines de Gestió Empresarial(OGE).

+Info al web del Canal Empresa.