NEIX ‘TREBALL AMB SUPORT’, UN NOU SERVEI D’INSERCIÓ LABORAL PER ALS QUE MÉS HO NECESSITEN
Mora d'Ebre, 30 de juliol 2020

El projecte Ribera d’Ebre VIVA ha posat en funcionament un nou programa d’inserció laboral que neix per donar resposta a totes aquelles persones que requereixen un suport més intens per accedir al mercat de treball i, sobretot, poder mantenir la feina.

El programa es va posar en funcionament el passat mes de maig i està dirigit a aquelles persones que tinguin més dificultat a l’hora d’aconseguir i, sobretot, mantenir una feina, com poden ser joves, persones que fa temps que estan desvinculades del mercat de treball o persones amb alguna discapacitat.

La idea inicial és que el programa es desenvolupi de manera presencial, tot i que les circumstàncies derivades de la COVID-19 poden obligar a portar a terme alguna acció virtual en algun moment puntual.

BUSQUEM UNA FEINA ADAPTADA A TU

El servei comença amb l’acollida de la persona participant, que ha de respondre un seguit de preguntes per tal que la tècnica pugui fer un estudi de la seva situació. Aquest estudi serveix per detectar els interessos i els objectius de feina de cada participant. Amb aquesta informació, la Cristina, que és la tècnica que coordina el programa, conjuntament amb cada participant decideixen les formacions i el camí més adequat en cada cas de cara a trobar un lloc de treball.

El programa està obert a 15 persones, de les 200 que atén Ribera d’Ebre VIVA, perquè l’objectiu és oferir un acompanyament més intens i personalitzat, en què la tècnica tingui el temps i els recursos necessaris per acompanyar cada persona en tot allò que calgui. Aquest acompanyament va des de l’assessorament continuat fins a la recerca del lloc de treball que més s’adeqüi a les capacitats i necessitats de cada persona. Això implica, també, el contacte directe amb l’empresa per conèixer les especificitats del lloc de treball i la possibilitat que la tècnica acompanyi la persona durant part de la jornada laboral.

El que volem és estar al costat de cada persona al llarg de tota la seva vida laboral 

Per més informació només cal que trucar al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre al telèfon 977401851 i demanin per la Cristina. També es pot escriure un correu electrònic a ocupacio@riberaebre.org.

*El projecte Ribera d’Ebre VIVA està impulsat pel Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.