LA VINCULACIÓ DEL PRODUCTE LOCAL AMB EL TURISME DE PROXIMITAT, UNA OPORTUNITAT PER LES EMPRESES DEL SECTOR
Mora d'Ebre, 9 de setembre de 2021

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre va presentar a finals de 2019 el Pla d’Acció del Producte Local de la Ribera d’Ebre amb l’objectiu de donar visibilitat i promocionar els productes de proximitat i sensibilitzar la població en el consum d’aquest tipus d’aliments. La creació de la marca agroalimentària Degusta Ribera d’Ebre i d’un directori d’empreses locals han sigut algunes de les accions realitzades en el marc del Pla d’Acció.

Enguany s’han desenvolupat diferents activitats que han tingut com a finalitat vincular l’estratègia agroalimentària amb la turística. Una de les accions realitzades ha sigut una sessió grupal amb diferents empreses de la comarca sobre com millorar les experiències turístiques. En aquesta trobada es van facilitar també recursos per a optimitzar l’estratègia comercial dirigida al públic visitant.

També s’han realitzat onze assessoraments individualitzats a empreses de la Ribera d’Ebre que han consistit en la visita a empreses i explotacions agroalimentàries per conèixer les seves instal·lacions i activitats que ofereixen o volen implementar. Els primers resultats d’aquests assessoraments han sigut recomanacions per a millorar el desenvolupament d’activitats turístiques o bé per obrir aquesta nova línia de negoci.

Alguns instants de les visites a empreses de la comarca

El creixement del sector agroalimentari passa per incoporar noves estratègies de captació de visitants 

Com a valoració general dels assessoraments es constata que hi ha un important interès i predisposició en obrir noves estratègies de negoci vinculades al turisme. Gran part de les empreses de la comarca que ofereixen experiències turístiques són del sector vitivinícola i del subsector de l’oli. No obstant això, també hi ha oferta vinculada al turisme en empreses del sector de la producció de formatge o de la fruita. En aquest context, és important posar en valor la riquesa patrimonial de les empreses de la comarca (cellers, molins, masies, masos, paisatge agrícola, riu Ebre…) i teixir projectes conjunts que augmentin la riquesa experiencial.

Alguns instants de les visites a empreses de la comarca

El repte a curt termini: implicar a més subsectors de la comarca i treballar la destinació 

Tot i la gran participació, els esforços es centren ara en captar nous subsectors per tal de poder oferir una proposta de destinació més global, diferenciada i representativa del que és la realitat productiva de la comarca. També és important tenir en compte que fa falta donar més temps al creixement de la Ribera d’Ebre com a destinació turística focalitzada en l’agroalimentació. En molts casos cal encara millorar les estratègies de venda al visitant que pot representar un bon complement per a projectar la Ribera d’Ebre com a comarca amb una riquesa productiva excepcional. Per a continuar treballant en aquest àmbit, durant el mes de setembre es realitzarà una reunió per treballar amb les empreses en el desenvolupament d’una estratègia conjunta.

Els ajuntaments de la comarca tenen un paper important en impulsar el producte local

Més enllà de l’àmbit empresarial, des de Ribera d’Ebre VIVA seguim treballant amb els Ajuntaments de la comarca per potenciar els productes locals a través dels esdeveniments vinculats a la gastronomia i a la producció agroalimentària. En aquest sentit, durant el mes de juny es va fer una reunió amb els diferents ajuntaments per conèixer millor els esdeveniments que realitzen i treballar per trobar mecanismes de col·laboració per a donar un impuls al producte local. Durant el mes de setembre es continuarà treballant al seu costat per concretar una proposta per millorar la visibilització de les produccions en els esdeveniments públics.

*El projecte Ribera d’Ebre VIVA està impulsat pel Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.