AJUTS A COMERÇOS, SERVEIS, ARTESANIA I MODA 2019
Mora d'Ebre, 3 de maig de 2019

Vols crear la web, apostar per les xarxes socials o el màrqueting digital? Assisteixes com a expositor en alguna fira oficial a Catalunya? Assisteixes com a expositor en una fira estatal/internacional? Ets artesà/ana i voldries millorar la gestió de l’empresa? Doncs ara pots sol·licitar una subvenció fins el 23 de maig de fins 5.000 euros, depenent del programa!

El passat 18 d’abril el CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA (CCAM) va publicar la convocatòria  per a la concessió de subvencions a les empreses de comerç, de serveis*, d’artesania i de moda per a l’any 2019.

A continuació detallem alguns dels programes per a les empreses de comerç, serveis* i artesania, els quals s’han de realitzar de manera efectiva durant l’any 2019:

Programa per la participació de les empreses de comerç com a expositors en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals.Promoure la participació en fires nacionals, estatals i internacionals d’empreses de comerç i de serveis, per potenciar la comercialització dels seus productes.

•Participació com a expositor a les activitats firals inscrites en el Registre d’Activitats Firals d’acord amb la normativa firal catalana vigent (Llei 18/2017, de l’1 d’agost, DOGC núm. 7426 de 3.08.2017) durant l’any 2019.

•En el cas de Fires estatals i internacionals:Participació com a expositor a les fires professionals.

Persones beneficiàries: Empreses de comerç al detall i de serveis amb establiment a peu de carrer.

Quantia de la subvenció: Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000,00 euros en el cas de fires d’àmbit nacional i estatal o amb màxim de 5.000,00 euros en el cas de fires d’àmbit internacional.

Programa per a la transformació digital Projectes que millorin el grau tecnològic de l’empresa en els següents àmbits:

  • Àmbit 1: Per actuacions que suposin una presència activa a Internet, la millora de capacitació digital dels encarregats de l’estratègia i innovació en el punt de venda.
  • Àmbit 2: Per projectes d’omnicanalitat globals que siguin capaços de donar un coneixement del client de 360º i la integració i automatització de la gestió del negoci.

Programa per a la millora de la gestió de l’empresa artesana. Dotar d’eines que millorin la gestió i els processos de disseny i producció de les empreses artesanes. Accions subvencionables:

•Transformació digital i noves tecnologies.
•Millora del disseny de producte.
•Millora d’equipaments productius.
•Millora de la capacitació tècnica de les persones artesanes.

Persones beneficiàries: Empreses que desenvolupin i tinguin domini tècnic d’activitats incloses en el Repertori de famílies d’oficis artesans publicat a l’annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l’activitat artesanal.S’exclou expressament l’artesania alimentària i aquella que no estigui detallada en l’esmentat Repertori de famílies d’oficis artesans. Només podrà ser beneficiari una persona física o jurídica per a cada marca comercial.

Quantia de la subvenció: Fins al 50% de les despeses subvencionables, amb un màxim de 3.000,00 euros.

Pots consultar tota la informació i la resta de programes per empreses de moda i artesania al web del CCAM .

Des de Ribera d’Ebre VIVA t’orientem en la tramitaciótruca’ns al 977401851 o contacta’ns mitjançant el següent formulari.

Empreses de serveis*: Tallers mecànics. Serveis fotogràfics. Copisteries i arts gràfiques. Serveis de reparacions. Agències de viatges detallistes. Tintoreria i bugaderies. Perruqueria i salons d’estètica i bellesa. Bars i restaurants. Serveis de menjar preparat i catering.